porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Wysokość wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu

Właściciel nieruchomości który posiada na swojej własności urządzenia przesyłowe ma prawo do wynagrodzenia z tytułu służebność przesyłu. Służebność przesyłu jest niczym innym jak prawem przedsiębiorcy którego urządzenia znajdują się na nieruchomości obciążonej do korzystania z tej nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Przepisy prawa cywilnego w żaden sposób nie określają jak należy wyliczyć wysokość wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu. W każdym przypadku wysokość tego wynagrodzenia jest kwestią indywidualną i zależną od wielu czynników.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 kwietnia 2017 r., II CSK 505/16, wskazał jakie czynniki powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu służebności przesyłu. W uzasadnieniu swojego orzeczenia Sąd Najwyższy słusznie zauważył, że  „wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno być ustalone proporcjonalne do stopnia ingerencji w treść prawa własności, uwzględniać wartość nieruchomości i w takim kontekście mieć na względzie szkodę właściciela z uszczuplenia prawa własności. Dowód jej wykazania ciąży na właścicielu zgodnie z regułą art. 6 k.c. Zauważa się, że posadowienie urządzeń przesyłowych na nieruchomości obciążonej jest zdarzeniem nieodwracalnym w pewnym przedziale czasu. Stąd pogląd, że przewidywany okres trwałości tych urządzeń ma wpływ na wysokość wynagrodzenia, którego suma nawet w odległej perspektywie nie powinna przekraczać wartości obciążonej nieruchomości, a jeśli nieruchomość ze względu na głębokość posadowienia tych urządzeń może być nadal wykorzystywana, suma wynagrodzenia w takiej perspektywie powinna być odpowiednio niższa od wartości nieruchomości”.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu znaczenie ma również sposób wykorzystania pozostałej części obciążonej nieruchomości. Nie bez znaczenia powinien być również stopień rozwoju gospodarczego okolicznych terenów. Ograniczenie planów inwestycyjnych właściciela nieruchomości jest również istotną przesłanką która powinna mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia. Uniemożliwienie przez urządzenia przesyłowe postawienia budynku na obciążonej nieruchomości może bowiem w istotny sposób pomniejszyć wartość nieruchomości co stanowi realną szkodę jej właściciela.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *