porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Remont drogi gminnej ze środków prywatnych

Witam serdecznie. Droga dojazdowa do mojego przedsiębiorstwa hurtowni budowlanej jest to drogą gminną wewnętrzna o statusie dojazdowym (tak jest zapisane w Księgach Wieczystych – droga gminna wewnętrzna dojazdowa). Na mapie widnieje jako droga polna, błotnista i nie spełnia warunków aby mogło normalnie funkcjonować moje przedsiębiorstwo czyli żeby jeździły samochody ciężarowe i wywoziły materiały budowlane. Moje pytania dotyczy głównie utwardzenia (remontu) tej drogi, są następujące. Czy jeżeli dostałam pozwolenie na prowadzenie takiej działalności to jest to jednoznaczne z tym, że powinnam mieć zapewniony należyty dojazd do firmy? Jeżeli ta droga (gminna) jest w złym stanie to kto ma obowiązek utwardzić (remontować) tą drogę, ja jako firma czy gmina? Czy w ogóle gmina może zabraniać i utrudniać mi utwardzenie drogi w sytuacji gdy jest to jednoznaczne, że nie mam dojazdu? Jeżeli to utwardzenie ma wykonać gmina a nie posiada na to środków finansowych to czy moja firma może dostać od gminy  pozwolenie w formie umowy na utwardzenie tej drogi? Gmina twierdzi, że nie istnieją żadne przepisy prawne na zezwolenie w formie umowy na utwardzenie takiej drogi. Czy np. ja mogę utwardzać tą drogę na własny koszt a gmina w zamian ma prawo do zwolnienia mnie z płacenia podatków na jakiś czas? Czy wykonując utwardzenie drogi przez moją firmę to czy będę mogła odliczyć koszty jakie zostaną poniesione? Czy Partnerstwo publiczno – prywatne daje możliwości gminie i mojej firmie na podpisanie umowy i utwardzenie drogi przez moją firmę z własnych œśrodków? Czy jeżeli okaże się, że gmina mogła wydać mi pozwolenie na utwardzenie takiej drogi a celowo utrudniała to, czy będę mogła starać się o odszkodowanie ponieważ są to dla mnie ogromne straty i celowe utrudnienia w prowadzeniu działalności? Jeżeli będę mogła starć się o takie odszkodowanie to gdzie mam się zwrócić? Jeżeli burmistrz nie odpowiada od roku na składane do urzędu wnioski to gdzie powinnam pisać skargi i jakie powinno być postępowanie w tej sprawie?

Obowiązek planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogi gminnej leży wyłącznie po stronie zarządcy drogi. Zgodnie z ustawą zarządcą drogi może być organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku dróg krajowych i autostrad zarządcą drogi jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Jeśli chodzi o drogi wojewódzkie zarządca drogi jest zarząd województwa. W przypadku dróg powiatowych zarządcą jest zarząd powiatu. Natomiast nad drogami gminnymi zarząd sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Należy również pamiętać, że w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych jest prezydent miasta. Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Zarządcy dróg mogą zawierać także porozumienia w sprawie finansowania albo dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zarządcą drogi dojazdowej do Pana firmy jest burmistrz i to jego obowiązkiem jest zapewnienie utwardzenia oraz remontu tej drogi. Jakiekolwiek prace na drodze gminnej wymagają zgody zarządcy w związku z powyższym jeśli chciałby Pan na własny koszt utwardzić drogę to musiałby Pan wcześniej uzyskać zgodę burmistrza. Nawet jeśli prowadzi Pan legalny biznes na który posiada wszystkie niezbędne pozwolenia to gmina nie ma obowiązku utwardzać drogi dojazdowej do Pana przedsiębiorstwa. Jednak fakt, że gmina nie ma obowiązku wyremontowania drogi dojazdowej do Pana firmy nie oznacza, że nie może tego zrobić. Gmina może również utwardzić drogę w porozumieniu z Panem. Porozumienie może zaś polegać na tym, że część kosztów utwardzenia i remontu drogi poniesie gmina natomiast część Pan.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *