porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Odroczenie terminu rozprawy w sądzie rodzinnym

Otrzymałam dzisiaj „Postanowienie o wszczęciu postępowania – o prowadzeniu postępowania wyjaśniającego ” wydane przez Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Krakowie, którego celem jest ustalenie: czy nieletnia (moja córka) dopuściła się czynu karalnego określonego w art 58 ust.1-2 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii przez to, że w lipcu 2019 r. w Krakowie udzieliła wbrew przepisom ustawy, środki odurzające w postaci marihuany małoletniemu koledze. Otrzymałam także „wezwanie na wysłuchanie” wraz z córką na 29 listopada tego roku. Wcześniej na początku lipca br. moje dziecko było na tę okoliczność przesłuchiwane na policji. Policjant wykonujący przesłuchanie poinformował, że jej kolega, który uczęszczał do tej samej szkoły co moja córka (klasa równoległa), zeznał że moja córka poczęstowała go marihuaną (w okolicznościach jak przyjął sąd). Z tego co pamiętam z rozmowy z policjantem kolega mojej córki podejrzany jest o handel narkotykami i aby uzyskać łagodniejszy wyrok, poszedł na współpracę z policją.

Podczas przesłuchania moja córka zaprzeczyła, jakoby częstowała marihuaną swojego kolegę, oraz że miała jakikolwiek kontakt z narkotykami. Problem polega na tym, że moja córka pod koniec sierpnia wyjeżdża do Francji na wymianę na cały rok szkolny i nie może stawić się w sądzie w wyznaczonym terminie. Co w tej sytuacji robić? Czy istnieje podstawa prawna, pozwalająca sądowi w tej sytuacji wydać zakaz wyjazdu mojemu dziecku z kraju. Nadmieniam, że moja córka jest trzecim, najmłodszym dzieckiem z normalnej rodziny bez jakichkolwiek problemów, była wzorową uczennicą gimnazjum, obecnie jest uczennicą LO w Krakowie. Córka obecnie skończyła 17 lat. Czy w tej sytuacji zasadne i celowe byłoby złożenie zażalenia na postanowienie sądu. Proszę o jak najszybszą informację.

W opisanej wyżej sytuacji należy złożyć wniosek o droczenie rozpoznania sprawy z uwagi na okoliczność nie dającego się przesunąć wyjazdu do Francji. Sąd rodzinny ma możliwość odroczenia rozprawy jeżeli stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą której nie można przezwyciężyć. Należy jednak pamiętać, że trzeba podawać wyłącznie prawdziwe okoliczności odroczenia terminu rozprawa, a ponadto okoliczności te powinny być w miarę możliwości poparta odpowiednimi dokumentami. Sąd rodzinny może bowiem skazać na grzywnę stronę jeżeli powołała się w złej wierze na nieprawdziwe okoliczności które skutkowały odroczeniem rozprawy. Natomiast jeżeli nieprawdziwe okoliczności, które skutkowały odroczeniem rozprawy zostały powołane w złej wierze przez pełnomocnika strony, sąd może go skazać również na grzywnę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *