porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Odpowiedzialność za wadliwe wykonanie remontu

Dzień dobry, mam mały problem. Półtora roku temu zleciłam firmie remontowo- budowlanej prace budowlane w moim mieszkaniu. Ponieważ ekipa ta była znana mojemu tacie oraz już nieżyjącemu bratu nie podpisaliśmy ze sobą żadnej umowy na kartce papieru. Pan „x” wymierzył metraż i napisał mi cenę robocizny ja na nią się zgodziłam, umówiliśmy się że na materiał ja mu dam pieniążki a on mi faktury. Wszystko było by cudownie, lecz w trakcie remontu mieliśmy dużo problemów z nimi nie równe ściany, zniszczone schody, okna, kaloryfery itp. Przymykając oko na to wszystko remont skończył się. Ponieważ wtedy remont przedłużył się o ok. 4 miesiące a ja byłam już w zaawansowanej ciąży chcieliśmy wszystko skończyć jak najszybciej. Wypłaciliśmy pieniążki i po skończeniu pożegnaliśmy się. teraz po upływie półtora roku na suficie pojawiły się plamy, wezwaliśmy kilku innych fachowców, którzy jednogłośnie stwierdzili, że pierwsza ekipa nie założyła foli między dachem a podwieszanym sufitem teraz wchodzi wilgoć i żeby to naprawić to musimy zrywać sufit, i naprawiać go od początku. powierzchnia sufitów to około 130 metrów, więc nie mało. Z Panem „x” jeszcze się nie kontaktowaliśmy, ale jesteśmy przekonani, że nic nie zdziałamy. Proszę mi powiedzieć czy na drodze sądowej mogę się domagać jakichkolwiek praw jeśli nie mam umowy ale mam cennik z jego pieczątką, wyliczony przez niego metraż, Świadków, którzy widzieli mieszkanie przed, po i w trakcie remontu, faktury.

Umowa o roboty budowlane nie musi być dla swojej ważności zawarta w formie pisemnej. Dlatego brak umowy nie powinien być żadnym problemem w sytuacji gdy posiadacie Państwo inne dokumenty potwierdzające fakt, że roboty były przez daną firmę wykonywane. W przypadku skierowanie sprawy sądowej posiadacie Państwo również świadków którzy potwierdzą fakt zawarcia umowy oraz zakres zleconych prac. Wykonawcę prac remontowo budowlanych obowiązuje odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się bowiem odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Z wadą fizyczną wykonanego dzieła mamy do czynienia w przypadku gdy nie ma właściwości które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia. Wykonane dzieło jest również wadliwe gdy nie ma właściwości o których istnieniu zapewniał was wykonawca. Ponadto wada fizyczna występuje również gdy dzieło nie nadaje się do umówionego celu lub zostało wydane zamawiającemu w stanie niezupełnym.

W przypadku wykrycia wad fizycznych zamówionego dzieła macie Państwo do wyporu dwa rozwiązania. Po pierwsze możecie odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconej kwoty, co będzie się wiązało również obowiązkiem zwrotu wykonanego dzieła. Drugim rozwiązaniem jest natomiast możliwość wystąpienia z żądaniem obniżenia ceny. W obu tych przypadkach wykonawca może się zwolnić z odpowiedzialności jeśli bez zbędnej zwłoki wady usunie. Może to jednak zrobić tylko raz, w przypadku gdy wady nie zostaną w całości usunięte lub pojawią się kolejne, możecie Państwo od razu skorzystać z uprawnień odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny. Jeśli od wykonania dzieła nie upłynęło jeszcze trzy lata możecie Państwo również wystąpić o zapłatę odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *