porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Odpowiedzialność za nielegalny pobór energii elektrycznej

Zakład energetyczny przy wymianie licznika w 2018 roku (i po badaniu w laboratorium) stwierdził iż były manipulacje i obciążył mnie karą za nielegalny pobór energii elektrycznej. Nie zawierałam umowy z elektrownią. Dom otrzymałam w spadku po rodzicach w 2015 roku. Poprzedni licznik (ten za który zostałam obciążona karą) był instalowany w 1999 roku. Zakład energetyczny podał mi w pismach, że od 1999 roku, to ja jestem odbiorcą energii elektrycznej. Najprawdopodobniej rodzice podali mnie jako odbiorcę. Działo się to bez mojej wiedzy. Zakład energetyczny twierdzi  iż umowa na dostawę energii zawarta ze mną istniała i zaginęła w archiwum. Według nich ponieważ energia elektryczna była dostarczana, a rachunki były opłacane to ja odpowiadam za urządzenia pomiarowe (licznik) i wzywają mnie do zapłaty kary.  Czy ich roszczenia mają podstawy prawne skoro nigdy nie podpisałam umowy na dostawę energii elektrycznej? Dodam iż do 2015 r. nie byłam właścicielką domu i jako taka nie mogłam podpisać umowy na dostawę energii elektrycznej.

Zakład energetyczny ma prawo obciążyć odbiorcę dodatkowymi opłatami za nielegalny pobór energii elektrycznej. Zakład energetyczny oprócz możliwości nałożenia dodatkowych sankcji finansowych ma również prawo do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. Natomiast jeśli pobór paliw lub energii nastąpił bez zawarcia umowy, zakład energetyczny może pobrać dodatkową opłatę od osób które nielegalnie pobierają energie elektryczną. Jedyną okolicznością która wyłącza odpowiedzialność zakładu energetycznego jest sytuacja w której do nielegalnego poboru energii elektrycznej doszło z wyłącznej winy osoby trzeciej. za którą odbiorca nie ponosi odpowiedzialności.

Oprócz odpowiedzialności finansowej z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej sprawcy grozi również odpowiedzialność karna. Zgodnie bowiem z art. 278 § 1 i § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny kradzież energii traktowana jest jako przestępstwo przeciwko mieniu, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Pani odpowiedzialność finansowa oraz karna jest zatem uzależniona od tego czy wiedziała Pani o nielegalnym poborze energii elektrycznej oraz czy była Pani w odbiorcą w świetle ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zgodnie z ustawą odbiorcą jest każdy kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.  W związku z powyższym nie może być Pani traktowana jako odbiorca, skoro nie podpisała Pani żadnej umowy. Dodatkowo nie ponosi Pani również winy tego, że nielegalnego poboru dopuściły się inne osoby. Dlatego nie jest Pani zobowiązana do tego by ponosić koszty naliczone przez zakład energetyczny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *