porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Odpowiedzialność karna za podrobienie pełnomocnictwa

Do kancelarii notarialnej złożyłam wszystkie wymagane dokumenty w celu kupna mieszkania. Po 10 dniach doszło do podpisania aktu notarialnego. Do tego czasu wszystko bez zastrzeżeń. Po 2 dniach bank przelał na konto sprzedającego kwotę kredytu za kupione mieszkanie. Po 12 dniach udałam się odebrać mieszkanie i wówczas dowiedziałam się od notariusza u którego podpisywaliśmy akt notarialny kupna mieszkania, ze pełnomocnictwo osoby sprzedającej było fałszywe. Notariusz nie poczuwa się do odpowiedzialności. Uważa bowiem , ze nie ma obowiązku sprawdzania dokumentów , które zostają mu dostarczane do sporządzania aktów notarialnych. Dodatkowo notariusz nie złożył wniosku o założenie księgi wieczystej w określonym terminie. Co zrobić z taka sytuacja? Czy jest z tego jakieś wyjście? Ja zostałam z niespłaconym kredytem i bez mieszkania.

Niestety notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych nie ma obowiązku badania prawdziwości złożonych dokumentów, jeśli nie budzą one żadnych wątpliwości Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Ponadto notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Jednakże wśród obowiązków notariusza brak jest obowiązku badania legalności dostarczonych przez strony dokumentów, jeśli swoim wyglądem nie powinny one budzić ze strony notariusza żadnych podejrzeń.

Osobą która jest odpowiedzialna za doprowadzenie Pani do niekorzystnego rozporządzenia mieniem jest osoba sprzedająca mieszkanie. Dlatego w zaistniałej sytuacji powinna Pani jak najszybciej złożyć na prokuraturę zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa oraz podrobienia dokumentów. Oszustwo oraz podrobienie dokumentów są bardzo poważnymi przestępstwami za które grozi surowa odpowiedzialność karna. Zgodnie z kodeksem karnym kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast osoba która w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W związku z powyższym powinna Pani jak najszybciej zgłosić się na prokuraturę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *