porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Czas na zgłoszenie pracownika do obowiązkowego ubezpieczenia ZUS

Jestem małym przedsiębiorcą. Mam sklep ogrodniczy. W tym roku pracę w tym sklepie podjęła dziewczyna, która na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego przyjęła od poprzedniej pracownicy towar, oraz podpisała umowę o odpowiedzialności materialnej. Nie chciała jednak żadnej umowy o pracę, choć taka została jej zaproponowana. Powiedziała, że jest studentką, choć obecnie na urlopie dziekańskim, a ma rentę po ojcu i nie chce jej utracić. Podjęła więc pracę i pracowała aż do lipca, kiedy to stwierdziliśmy, że są dość duże braki towarowe. Ona sama policzyła towar i stwierdziła, że jednak brakuje. Poinformowała mnie o tym telefonicznie. Powiedziałam, że jak przyjadę po południu, bo byłam w pracy, to zaczniemy wyjaśniać. Ona jednak powiadomiła mnie, że nie będzie tu pracować, zamknęła sklep i dała klucz ochroniarzowi, człowiekowi, którego znam tylko z widzenia. Świadkowie powiedzieli mi, że ona dość często zamykała sklep. Pozostawiając stojaki z towarem i gdzieś wychodziła. Powiadomiłam ją, że robię inwentaryzację o godzinie 17.00 tego samego dnia. Nie przyszła. Napisała tylko, że pojawi się 10 sierpnia po wypłatę i uda się do prawnika czy ta umowa odpowiedzialności ją dotyczy. Dziś była, poinformowałam ją o wysokości strat i że muszę jej potracić za braki towarowe. Ona powiedziała, że w PIP powiedziano jej, że jeśli towar, który ja przywoziłam, był przyjmowany bez jej obecności, to ona nie odpowiada materialnie. Tyle, że braki towarowe były w towarze, który wspólnie przyjmowałyśmy oraz w towarze, który ona przyjęła przyjmując sklep. Nie wiem tylko co mam zrobić z jej zarejestrowaniem w ZUS-ie, mam czas do października. Co mam w takiej sytuacji zrobić. Wszystkie poprzednie pracownice pracowały na umowę o pracę lub umowę zlecenia (studentki). Jestem pierwszy raz w takiej sytuacji. Chciałam jej iść na rękę, żeby nie utraciła tej renty, a tym czasem? Proszę o pilną pomoc.

Musi Pani niezwłocznie zgłosić byłą już pracownicę do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego. Nie zgłaszając pracownika do ZUS naraża się Pani bowiem na kontrolę ze strony tego organu oraz groźbę nałożenia kar finansowych. Niestety Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyjmie od Pani argumentacji, że niezarejestrowanie pracownika w ZUS-ie było na jego życzenie. Obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie pracownika do obowiązkowego ubezpieczenia ZUS bez względu na wolę pracownika. Jeśli pracownik odmawia zgłoszenia go do ZUS, pracodawca nie powinien go zatrudniać, ponieważ cała odpowiedzialność za nie zgłoszenie pracownika spada w razie kontroli na pracodawcę. Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek ma obowiązek przesłać deklaracją rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacić składki za dany miesiąc nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca.

Zgodnie zaś z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest Pani zobowiązana jako pracodawca bez uprzedniego wezwania, opłacić i rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdy miesiąc kalendarzowy w trybie i na zasadach oraz w terminie przewidzianych dla składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli do tych osób i jednostek nie stosuje się przepisów o ubezpieczeniu społecznym w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach tynku pracy składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *