porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Uprawnienia jakie posiada funkcjonariusz policji na służbie

Uprawnienia jakie posiada policjant podczas wykonywania swoich czynności służbowych są bardzo szerokie. Przede wszystkim policjant zatrzymujący nas do kontroli ma prawo nas wylegitymować. Prawo do wylegitymowania działa jednak w obie strony dlatego, że osoba zatrzymana do kontroli również ma prawo wylegitymować funkcjonariusza policji. Zgodnie z ustawą o policji policjant ma obowiązek okazać legitymację służbową w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować numer i organ który wydał legitymację oraz nazwisko policjanta. Kolejnym istotnym uprawnieniem policjanta jest prawo zatrzymania osoby kontrolowanej. Zatrzymanie nie może się jednak odbyć bez wyraźnego powodu bowiem prawo to przysługuje w sytuacji gdy osoba zatrzymywana stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia. Ponadto zatrzymanie może mieć miejsce w stosunku do osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa oraz odbywającej karę pozbawienia wolności która nie stawiła się w wyznaczonym terminie do zakładu karnego.

Samo zatrzymanie musi przebiegać w taki sposób aby nie zostały naruszone dobra osobiste osoby zatrzymywanej. Natomiast w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia osoby zatrzymywanej funkcjonariusz policji ma obowiązek udzielić niezwłocznie pomocy medycznej. W sytuacji gdy nie ma możliwości ustalenia tożsamości osoby zatrzymywanej funkcjonariusze policji mogą również taką osobę okazywać, fotografować lub daktyloskopować. W razie uzasadnionej potrzeby osoba zatrzymana może być również umieszczona w pomieszczeniu jednostki organizacyjnej Policji lub w pomieszczeniu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej przeznaczonym dla osób zatrzymanych.

Oprócz zatrzymania wykonujący obowiązki służbowe funkcjonariusz policji ma również prawo do pobrania odcisków linii papilarnych oraz wymazu ze śluzówki policzków. Czynności te mogą się jednak odbyć wyłącznie w celu  identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób chcących ukryć swoją tożsamość, jeżeli nie ma możliwości aby w inny sposób ustalić ich tożsamość. Często stosowanym przez policję uprawnieniem jest również prawo do przeszukiwania zarówno osób jak i pomieszczeń w których osoby te przebywają. Co więcej funkcjonariusze policji mają również prawo dokonać kontroli osobistej, jak również sprawdzić zwartość bagażu oraz ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w sytuacji gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *