porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Jednoczesne korzystanie z urlopu wychowawczego przez obojga rodziców

Pracownik po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego ma prawo skorzystać również z urlopu wychowawczego. Z urlopu wychowawczego mogą skorzystać rodzice których sytuacja osobista wymaga podjęcia opieki nad dzieckiem. Nie wszyscy rodzice mają bowiem możliwość lub chcą oddać dziecko pod opieką niani lub do żłobka. Nie każdy ma również możliwość przekazania dziecka pod opiekę członkowi swojej rodziny. Z urlopu wychowawczego mogą skorzystać wyłącznie rodzice zatrudnieni co najmniej 6 miesięcy. Przy czym do okresu tego można doliczyć sobie również okresy poprzedniego zatrudnienia. Rodzice mogą skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy. Na urlopie wychowawczym można jednak przebywać tylko do końca roku kalendarzowego w którym dziecko ukończy 6 rok życia. Inna sytuacja zachodzi w przypadku gdy o urlop wychowawczy stara się matka dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. Wtedy bowiem z urlopu wychowawczego można korzystać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Korzystając z urlopu wychowawczego warto jest wiedzieć, że rodzice mogą z niego korzystać jednocześnie. Wtedy okres 36 miesięcy urlopu przysługuje łącznie obojgu rodzicom. Natomiast każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego. Możliwość skorzystania przez jednego rodzica z urlopu wychowawczego w pełnym wymiarze 36 miesięcy istnieje wyłącznie w przypadku, gdy drugi rodzic nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska lub został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Warto również wiedzieć że urlop wychowawczy nie musi trwać przez nieprzerwany okres 36 miesięcy, może bowiem zostać udzielony w pięciu częściach.

Aby uzyskać urlop wychowawczy pracownik musi złożyć do pracodawcy pisemny wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego . Wniosek ten powinien być złożony w terminie 21 dni przed planowanym przejściem na urlop wychowawczy. Po złożeniu wniosku pracownik może go również cofnąć. Musi to jednak uczynić nie później niż na 7 dni przed dniem przejścia na urlop wychowawczy. W sytuacji gdy pracownik nie dotrzyma terminu 21 dni na złożenie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego i złoży go w późniejszym terminie, urlop zostanie udzielony po upływie 21 dni od dnia złożenia pisma.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *