porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Zasady sporządzania spisu inwentarza

W listopadzie 2018 r. zmarł mój ojciec. Nadużywał alkoholu i nie posiadał żadnego majątku. Zdarzyło się kiedyś, że ktoś użył jego dokumentów i zakupił telefon komórkowy i sprzęt audio na kredyt. Pomimo, że sprawa była ewidentna, podpisy różniły się na pierwszy rzut oka, sprawa została umorzona. Po śmierci ojca, w grudniu 2018 łącznie z mamą i dwiema siostrami złożyliśmy w biurze notarialnym oświadczenie o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, o czym poinformowałem wierzycieli. Ani sąd, ani wierzyciele ani my nie wystąpiliśmy o spis inwentarza, którego de facto nie było. Bank, w który został wzięty kredyt na zakup sprzętu mimo wszystko dopomina się od spadkobierców spłaty zadłużenia. Jak powinniśmy zachować się teraz wobec banku.

Ponieważ przyjęła Pani wraz z siostrą oraz mamą spadek z dobrodziejstwem inwentarza kolejnym krokiem powinno być zrobienie wykazu inwentarza lub spisu inwentarza. Wykaz inwentarza sporządzany jest przez notariusza. Następnie wykaz inwentarza składny jest w sądzie spadku lub w sądzie w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania spadkobiercy. W przypadku złożenia wykazu inwentarza w sądzie miejsca zamieszkania spadkobiercy, wykaz ten przekazywany jest niezwłocznie do sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, czyli do sądu spadku.

Oprócz możliwości sporządzenia wykazu inwentarza prawo spadkowe daje również prawo sporządzenia spisu inwentarza. Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wydawane jest przez sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W przypadku gdy wniosek o sporządzenie spisu inwentarza złożony jest przez wierzyciela sąd spadku może wydać postanowienie o spisie inwentarza dopiero po wysłuchaniu spadkobiercy.

Sporządzenie spisu inwentarza można również zlecić bezpośrednio komornikowi który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. Podobnie jak w przypadku wniosku składanego do sądu, wniosek do komornika może być złożony przez tego kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. O przystąpieniu do sporządzenia spisu inwentarza komornik informuje sąd spadku który następnie wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza bądź też odrzuca lub oddala wniosek. W przypadku odrzucenia lub oddalenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza sporządzony przez komornika spis ma takie same skutki jak wykaz inwentarza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *