porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Egzekucja na terenie Holandii długu powstałego w Polsce

Witam. Od prawie 3 lat przebywam za granicą w Holandii. Nie żyję z rodziną w Polsce i nie mam tam meldunku. Przed wyjazdem gdy jeszcze pracowałem w Polsce zaciągnąłem pożyczkę gotówkową. Po kilku miesiącach wyjechałem do Niemiec a następnie do Holandii. Przez jakiś czas spłacałem jeszcze pożyczkę ale nieregularnie z powodów materialnych. Bank wysyłał monity na adres w Polsce gdzie już nie mieszkałem później do mojej byłej żony gdzie byłem zameldowany ale ponieważ nie utrzymuję kontaktów z moją byłą żoną, nie dostawałem ich do rąk własnych. Niestety z własnej bojaźliwości i przez to że nie mam teraz środków nie skontaktowałem się z bankiem i sprawa poszła do sadu. Nie wiem co mam teraz robić i co mi grozi. Czy jeśli pojadę do Polski mogę zostać zatrzymany? Proszę o odpowiedz z góry dziękuję.

W pierwszej kolejności powinien Pan zbadać czy nie doszło w Pana przypadku do przedawnienia roszczenia. W prawie cywilnym rozróżniamy dwa podstawowe okresy przedawnienia roszczeń. Okres trzyletni dotyczący roszczeń okresowych oraz związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i okres sześcioletni dotyczący pozostałych roszczeń majątkowych. Pożyczka bankowa oraz para bankowa jest roszczeniem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, dlatego do tego typu roszczeń stosuje się trzyletni okres przedawnienia. Bieg przedawnienia roszczenia rozpoczyna się od dnia  którym stało się ono wymagalne. W przypadku pożyczek oraz kredytów bankowych jest zazwyczaj dzień wypowiedzenia przez bank umowy pożyczki lub kredytu. W związku z powyższym jeśli od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki do dnia złożenia w Sądzie nakazu zapłaty upłynęło co najmniej trzy lata, mogło w opisanym przypadku dojść do przedawnienia roszczenia.

Natomiast zgodnie z kodeksem cywilnym po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed

Nie spłacanie zaciągniętych pożyczek lub nieterminowy spłacanie zaciągniętych pożyczek nie jest przestępstwem, o ile osobą biorąca pożyczkę lub kredyt nie działała z zamiarem oszukania banku, natomiast niewypłacalność pożyczkobiorcy była spowodowana pogorszeniem się jego sytuacji materialnej. Dlatego jeśli powstałe zadłużenie było konsekwencją pogorszenia się Pana sytuacji materialnej, nie można mówić o ewentualnej odpowiedzialności karnej.

Powstałe w Polsce zadłużenie może być również egzekwowany na terenie Holandii lub innych krajów Unii Europejskiej. Zgodnie bowiem z kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli tytuł egzekucyjny w postaci orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem lub zatwierdzonej przez sąd spełnia warunki określone w przepisach rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, str. 15, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 7, str. 38), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 805/2004”, sąd, który wydał orzeczenie albo przed którym została zawarta ugoda lub który zatwierdził ugodę, na wniosek wierzyciela wydaje zaświadczenie, że stanowią one europejski tytuł egzekucyjny, zwane dalej „zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *