porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Wysokość zasiłku dla osób bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem wypłacanym każdej osobie która po ustaniu stosunku pracy zarejestrowała się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Co prawda wysokość zasiłku dla bezrobotnych pozostawia jeszcze wiele do życzenia nie jest to bowiem wysokie świadczenie. Jednak w przypadku osoby która utraciła swoje jedyne źródło utrzymania może to być bardzo cenna pomoc. Środki z otrzymanego zasiłku dla bezrobotnych możemy bowiem przeznaczyć chociażby na poszukiwanie pracy. Poszukiwanie pracy pociąga za sobą wiele wydatków polegających chociażby na konieczności dojazdu na spotkania z pracodawcami. Osoba otrzymująca zasiłek dla bezrobotnych musi bowiem aktywnie poszukiwać pracy, zwłaszcza że świadczenie to jest wypłacane zaledwie przez 6 miesięcy.

Osoba bezrobotna która zarejestrowana jest w urzędzie pracy z prawem do zasiłku otrzyma to świadczenie za każdy dzień kalendarzowy poczynając od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Podstawowym warunkiem które należy spełnić aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych jest odpowiedni staż pracy. Zasiłek dla bezrobotnych otrzyma bowiem wyłącznie osoba która w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania była zatrudniona łącznie przez okres co najmniej 365 dni. Ponadto osoba taka w okresie zatrudnienia musi osiągnąć wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Do okresu zatrudnienia wliczane są okresy w których przebywamy na zwolnieniu lekarskim czy też na urlopie wypoczynkowym. Nie wliczane do okresu zatrudnienia są jednak dni w których przebywamy na bezpłatnym urlopie trwającym łącznie powyżej 30 dni.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi w 2018 roku 823,60 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. Natomiast w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku maleje ono do kwoty 646,70 zł. Jeszcze mniejszy zasiłek bo wysokości 80 % powyższych kwot otrzymają bezrobotni którzy posiadają okres zatrudnienia mniejszy niż 5 lat. Natomiast bezrobotni posiadający co najmniej 20-to letni okres zatrudnienia otrzymają zasiłek w wysokości 120 % podstawowej kwoty zasiłku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *