porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Wykreślenie hipoteki kaucyjnej z księgi wieczystej

Dzień dobry. Zamierzam zakupić mieszkanie obciążone hipoteką. Tam w dziale IV widnieje zapis HIPOTEKA KAUCYJNA TYTUŁEM ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ O ZWROT UDZIELONEJ BONIFIKATY PRZY USTALANIU CENY LOKALU WRAZ Z JEJ WALORYZACJĄ NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W UMOWIE USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU, JEGO SPRZEDAŻY I ODDANIA GRUNTU W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ORAZ USTANOWIENIA HIPOTEKI. Wg pośrednika ta hipoteka była zabezpieczeniem przed skorzystaniem z bonifikaty i sprzedażą nieruchomości przed upływem 5 lat. Minęło 10 lat zamieszkiwania tam właściciela i można by było wykreślić ten zapis z KW, tyle że nie jest to już możliwe, bo właściciel jest umierający. Rodzina się zorientowała za późno, że ta sprawa nie jest załatwiona. I teraz jest walka z czasem, jeśli nie uda się sprzedać mieszkania za życia właściciela, to nie uda się już w ogóle, ponieważ jest gdzieś w świecie zaginiony syn, którego obejmie prawo spadkowe i zablokuje wszelkie ruchy sprzedażowe. Pytanie: Czy ja mogę kupić jutro to mieszkanie z tym zapisem w Dziale IV i potem jako nowy właściciel sama wnioskować o jego wykreślenie? Czy istnieje jakiekolwiek ryzyko, że jeśli to kupię z hipoteką, to ktoś może potem żądać ode mnie tej kwoty? Bardzo proszę o pilną poradę. Sprawa jest nagląca, bo dziś muszę podjąć decyzję, bowiem teraz liczy się każda godzina, a kancelarie prawne dziś nie pracują.

Jako właściciel mieszkania po jego zakupie będzie miał Pan również możliwość złożenia wniosku o wykreślenie tej hipoteki z działu IV księgi wieczystej. Jeśli hipoteka była zabezpieczeniem na wypadek sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat, w związku z otrzymaną przez aktualnego właściciela bonifikatą na zakup mieszkania, to bez problemu będzie mógł Pan tą hipotekę wykreślić. Zgodnie bowiem z art. 10. z dnia 6 lipca 1982 r. ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przesłanki żądania usunięcia niezgodności w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nie istniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. Roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Do skutecznego złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej konieczne będzie dokonanie opłaty sądowej. Opłata sądowa za wykreślenie jednej hipoteki wynosi 100 zł. Jeśli wniosek obejmuje wykreślenie hipoteki kaucyjnej i zwykłej, opłata wynosi łącznie 200 zł. Istnieje oczywiście możliwość przelania opłaty na rachunek bankowy sądu. Można ją również zapłacić naklejając na wniosku znaki opłaty sądowej lub uiścić gotówką w kasie sądu. Do wniosku o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej konieczne będzie również dołączenie oświadczenia z Urzędu Miasta o możliwości wykreślenia przedmiotowej hipoteki kaucyjnej. Urząd Miasta ma oczywiście obowiązek wydania takiego oświadczenia. Zgodnie bowiem z art. 100. ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, w razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *