porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, daje mu możliwość skorzystania z wielu przywilejów. Jednym z praw z których może skorzystać pracownik zwalniany z przyczyn leżących po stronie pracodawcy jest możliwość starania się o świadczenie przedemerytalne. Oczywiście prawo do starania się o świadczenie przedemerytalne jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków, natomiast takim podstawowym warunkiem dającym możliwość starania się o świadczenie przedemerytalne jest ukończenie określonego wieku oraz posiadanie odpowiedniego okresu uprawniającego do emerytury. Pracownik z którym rozwiązano umowę o pracę z powodu likwidacji pracodawcy lub jego niewypłacalności, składając wniosek o świadczenie przedemerytalne musi mieć ukończone 56 lat w przypadku kobiety oraz 61 lat w przypadku mężczyzny. Ponadto wnioskując o świadczenie przedemerytalne osoba taka musi posiadać okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

O świadczenie przedemerytalne może się starać nie tylko pracownik który został zwolniony z zakładu pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności. Wystarczy bowiem, że zwolnienie nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Jednak w takim przypadku pracownik składając wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego musi mieć ukończone 55 lat w przypadku kobiety oraz 60 lat w przypadku mężczyzny. Dłuższy musi być natomiast okres uprawniający do emerytury bowiem w przypadku kobiety musi wynosić 30 lat, zaś w przypadku mężczyzny musi wynosić 35 lat.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne można złożyć dopiero po upływie 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych. W tym czasie nie można bez uzasadnionej przyczyny odmówić przyjęcia pracy zarobkowej. Wniosek o świadczenie przedemerytalne musi być złożony w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180 dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Natomiast składając wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego musimy być nadal zarejestrowani jako osoby bezrobotne. Co prawda świadczenie przedemerytalne nie jest świadczeniem wysokim. Aktualnie wynosi ono 1080 złotych. Jednakże dla osoby która nie ze swojej winy utraciła pracę jest to na pewno bezcenna dodatkowa pomoc finansowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *