porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Odpowiedzialność pracownika za niegospodarne prowadzenie firmy

Witam. Pracodawca powierzył mi prowadzenie swojej firmy. Dostałem umowę o pracę bez zakresu czynności do wykonywania oraz brak jakiejkolwiek odpowiedzialności ( chodzi o podpisany dokument). Właściciel 2-3 razy w miesiącu bywał na dzień w firmie. Przez około trzy lata za moją inicjatywą i nakładem dodatkowej mojej pracy ( pomysł zrobienia strony, sklepu, reklamy w necie) doszła sprzedaż produktów które produkujemy (internet, sklep) Właściciel nie interesował się sprzedażą oraz nie wyjaśnił mi podstawowych zasad sprzedaży i księgowania. A więc zdarzały się z mojej strony sytuacje sprzedaży produktów które zapominałem wykazać a pieniądze wędrowały do mnie. Teraz kiedy właściciel zainteresował się dokładniej wychodzą jakieś braki. Czy właściciel może mnie pociągnąć do odpowiedzialności i zwrotu pieniędzy? Jak najłatwiej rozwiązać z nim umowę o pracę? I tak ogólnie czy coś mi grozi jeżeli wykaże niegospodarność z mojej strony?

Zgodnie z prawem pracy każda osoba zatrudniona na umowę o pracę ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ze swojej winy w mieniu pracodawcy. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika opiera się zatem na zasadzie winy. Dlatego jeśli pracownikowi nie można przypisać winy chociażby nieumyślnej powstaną szkody, tym samym nie można go pociągnąć do odpowiedzialności odszkodowawczej. Jednak stroną która musi udowodnić winę pracownika oraz wysokość poniesionej szkody jest pracodawca. W wielu przypadku wina powstania szkody leży zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy. Wtedy powinno mieć zastosowanie tzw. miarkowanie odszkodowania. Zgodnie z kodeksem pracy pracownik nie ponosi również ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.

W przypadku gdy szkodę w mieniu pracodawcy wyrządziło kliku pracowników każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. Nie zawsze jednak istnieje możliwość ustalenia stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody. W takim przypadku wszyscy pracownicy odpowiadają w częściach równych za powstałą szkodę. W sytuacji gdy winy pracownika jest bezsporna pozostaje ustalenie wysokości należnego pracodawcy odszkodowania. Wysokość odszkodowania powinna zawsze odpowiadać wysokości wyrządzonej szkody. Jednak jeśli pracownik wyrządził pracodawcy szkodę z winy nieumyślnej wysokość odszkodowania nie powinna przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Natomiast jeśli pracownik wyrządził szkodę pracodawcy umyślnie zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełnej wysokości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *