porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Podstawy do całkowitego odebrania władzy rodzicielskiej

Proszę o pomoc w sprawie wystąpienia o pozbawienie praw do dzieci. Jakie szanse na odebranie całkowitych praw pozwanemu ojcu do trójki dzieci mogę mieć na podstawie zeznań o zaniedbanie, kompletny brak zainteresowania ze strony pozwanego, zdjęcia jego dialogów świadczących o zamieszkaniu za granicą, imprezowym trybie życia, brak wsparcia finansowego jak i zapłaty alimentów, ubliżanie i groźby kierowane do powódki, celowe pozbawianie powódki środków do życia, ciągła chęć spotkań i kontaktu fizycznego z kobietami, czy na podstawie takich dowodów mam szanse odebrać pozwanemu prawa do dzieci? Dzieci nie mówią do niego tato i nie chcą w ogóle z nim przebywać, jest nieodpowiedzialny na co również mam dowody w postaci zdjęć dialogów pozwanego z rożnymi osobami jak i zdjęcia pozwanego w obecności kobiet oraz używek. Proszę o pomoc, nie ma kontaktu z dziećmi i pozwana od ponad pół roku, od początku narodzin dzieci wykazywał się znikomym zainteresowaniem i kontaktem z rodziną, obecnie od ok 5 lat przebywa we Francji. Proszę o pomoc.

W sytuacji gdy ojciec dziecka nie wspiera go finansowo oraz wykazuje trwały brak zainteresowania dzieckiem, stanowi to realną podstawę aby wystąpić do Sądu z wnioskiem o odebranie władzy rodzicielskiej. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym Sąd ma prawo pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej jeśli ten nadużywa władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, w szczególności jeśli nie interesuje się dzieckiem.  Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000 r. (sygn. akt I CKN 931/00) orzekł, iż nadużywanie władzy rodzicielskiej zachodzi także wówczas, gdy postępowanie rodzica obiektywnie wywiera destrukcyjny wpływ na proces wychowania i rozwoju psychicznego dziecka, choćby nie było to związane z subiektywnym, negatywnym nastawieniem rodzica wobec dziecka.

Należy jednak pamiętać, że nawet pozbawienie całkowite władzy rodzicielskiej nie odbiera ojcu prawa do kontaktu z dzieckiem. W związku z powyższym jeśli chciałaby by Pani, aby ze względu na postawę ojca dziecka, pozbawiono go prawa do osobistej styczności z dzieckiem. Powinna Pani złożyć również wniosek o zakazanie lub ograniczenie kontaktów z dzieckiem. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia z dnia 7 listopada 2000 r., I CKN 1115/00, zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko.

Ograniczając kontakty z dzieckiem Sąd opiekuńczy winien kierować się wyłącznie dobrem dziecka. Natomiast samo ograniczenia kontaktów z dzieckiem może przybrać różne formy. Najczęściej spotykaną formą ograniczenia kontaktów jest zakaz zabierania dziecka poza jego miejsce stałego pobytu oraz zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd. Jednak w skrajnych przypadkach Sąd może również zakazać spotykania się z dzieckiem oraz zakazać porozumiewania się na odległość.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *