porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Odpowiedzialność sprawcy przestępstwa za działanie w warunkach recydywy

Witam. Mam pytanie odnośnie recydywy w przypadku kogoś kto otrzymał 3 lata pozbawienia wolności i odsiedział ponad rok, reszta zawieszona. Następnie osoba ta popełniła przestępstwo z tego samego artykułu w okresie krótszym niż 5 lat. Bez użycia gróźb i przemocy wyłudzona została bardzo duża kwota. Jakiej kary pozbawienia wolności można się spodziewać przy przyznaniu się do winy i poddaniu się karze, oraz dobrowolnemu oddaniu się wymiarowi sprawiedliwości. Czy prawo karne przewiduje możliwość nałożenia, oprócz kary za popełnione przestępstwo ścigane z urzędu , dodatkowo kary pozbawienia wolności na poczet skradzionej kwoty. Co w przypadku jeśli dana osoba nie posiada majątku i pieniędzy?

W opisanym przez Pana przypadku mamy bez wątpienia do czynienia z recydywą. Zgodnie z kodeksem karnym recydywy dopuszcza się sprawca który mimo, że został skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa za które był już skazany. Sprawca przestępstwa działający w warunkach recydywy musi się liczyć z tym, że sąd może mu wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Jednak oprócz recydywy prawo karne przewiduje również możliwość popełnienia przestępstwa w warunkach multi recydywy.  Multi recydywy dopuszcza się sprawca czyny zabronionego który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Nie ma możliwości aby wyrządzona przez sprawcę przestępstwa szkoda została naprawiona poprzez odbycie kary pozbawienia wolności.  Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Dopiero gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *