porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Zgoda pracodawcy na pracę u konkurencji

Szanowni Państwo Proszę u udzielenie mi informacji w następującej sprawie. Jestem pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etat, praca zmianowa, 12/24 godz. Pracodawca w umowie o zakazie konkurencji określił formę i przedmiot czynności, których wykonywania zakazuje oraz czynności, które można podjąć za jego zgodą. Zostałem ustnie poproszony przez przełożonego o wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o zgodę na wykonywanie przeze mnie dodatkowej pracy poza godzinami pracy. Przedmiot dodatkowej pracy (umowa zlecenie, wymiar 8 godz. tygodniowo) nie wyczerpuje form określonych w umowie o zakazie konkurencji. Czy w związku z powyższym mam obowiązek występowania do pracodawcy o zgodę jeśli przedmiot pracy dodatkowej nie wpisuje się w kryteria zakazane w umowie o zakazie konkurencji oraz przestrzegam zapisów umowy o zakazie konkurenci? Czy żądanie przedstawiciela pracodawcy jest zgodne z obowiązującym prawem pracy?

Szczegółowe warunki dotyczące zakazu konkurencji oraz konieczności uzyskiwania zgody pracodawcy powinny być określone w samej umowie o zakazie konkurencji. Zgodnie bowiem z kodeksem pracy w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Zatem skoro Pana pracodawca w umowie o zakazie konkurencji określił formę i przedmiot czynności, których wykonywania zakazuje oraz czynności, które można podjąć za jego zgodą. Natomiast czynności które będzie Pan wykonywał nie są wymienione wśród tych które wymagają zgody pracodawcy. Oznacza to że przedstawiciel Pana pracodawcy nie miał racji i nie ma Pan obowiązku występowania do pracodawcy o zgodę na podjęcie dodatkowej pracy.

Zgodnie z kodeksem pracy wyłącznie pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *