porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Zasady sporządzenia spisu inwentarza.

Witam, zgłaszam się z prośbą o udzielenie porady prawnej. Mój Ojciec jest w ciężkim stanie, obawiam się, że do końca roku musimy wraz z dwoma braćmi nastawić się na pogrzeb.. Jedynym majątkiem ojca jest 1/2 mieszkania, pozostałe 1/2 są moje i braci. Mieszkanie własnościowe spółdzielcze. Wiemy natomiast, że ojciec ma długi, niestety nie chce się przyznać gdzie dokładnie i w jakiej wysokości. Na pewno jest to ZUS i Urząd Skarbowy. Prowadził działalność gospodarczą, której z własnej winy nie zamknął na czas kiedy zaczęły się problemy). To są instytucje, których jestem pewna, ale nie wiem czy nie ma tego więcej. Mieszkanie jest opłacone gdyż spłaciłyśmy dług w czynszu, dodatkowo rachunki za prąd są przepisane na mnie. Dopiero po mojej interwencji ojciec uzyskał jakiekolwiek środki do życia z MOPS ponieważ jego psychika spowodowała, że sam sobie nie załatwił środków do życia. Nadmienię, że w grudniu 2015 r. zamieniliśmy poprzednie mieszkanie na mniejsze właśnie za długi w spółdzielni. Myślimy o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wiem, że obecnie ustawowo odpowiada się za długi do wysokości majątku. Rozumiem, że w pierwszej kolejności musimy po śmierci ojca założyć sprawę o stwierdzenia nabycia spadku. Natomiast po orzeczeniu sporządzić spis inwentarza. Co w takim przypadku z pozostałą częścią? Czy sąd może wystąpić w naszym imieniu o sporządzenie spisu?  Jako że nie mieszkamy na miejscu dojazdy i koszty komornika są dla nas uciążliwe. Dopiero po sporządzeniu spisu składamy wniosek o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, czy możemy już to zrobić zaraz po stwierdzeniu nabycia? Chodzi o maksymalne przyspieszanie sprawy.

Niestety sąd nie może w Państwa imieniu wystąpić z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego spis inwentarza może być sporządzony na wniosek tego kto uprawdopodobni że jest spadkobiercą lub na wniosek wykonawcy testamentu. Sporządzenie spisu inwentarza jest również możliwe na wniosek wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Jednak w przypadku gdy sporządzenia spisu inwentarza żąda wierzyciel sąd spadku może wydać postanowienie w przedmiocie wniosku dopiero po wysłuchaniu spadkobiercy. Wysłuchanie spadkobiercy nie będzie przeprowadzone wyłącznie w przypadku gdy nie będzie takiej możliwości. Po skutecznym złożeniu wniosku sąd spadku niezwłocznie zarządzi ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza. Na postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza przysługuje zażalenie.

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza możecie Państwo również złożyć bezpośrednio komornikowi który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. Po złożeniu takiego wniosku bezpośredni do komornika przystąpi on niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza. Komornik zawiadomi również o tym fakcie sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza. Jeżeli sąd oddali albo odrzuci wniosek o sporządzenie spisu inwentarza albo umorzy postępowanie, spis sporządzony przez komornika rodzi takie same skutki jak złożenie wykazu inwentarza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *