porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Zasady przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego

Pracownik który po wykorzystaniu 182 dni jest nadal niezdolny do pracy może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. O świadczenie rehabilitacyjne można się starać wyłącznie w sytuacji gdy dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Okres trwania świadczenia rehabilitacyjnego uzależniony jest od tego ile pracownik potrzebuje czasu aby odzyskać zdolność do pracy. Czas ten jednak nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. O tym czy pracownikowi zostanie przyznane świadczenie rehabilitacyjne oraz na jak długo decyduje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku uzyskania negatywnego orzeczenia lekarza orzecznika pracownikowi przysługuje sprzeciw do  komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prezes Zakładu Ubezpieczeń ma również prawo złoży zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika. W przypadku gdy zarówno pracownik jak i prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie odwoła się od orzeczenia lekarza orzecznika, orzeczenie to stanowi podstawę do wydania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.

Nie każdy pracownik może się jednak starać o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie to nie przysługuje bowiem pracownikowi który nabył prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *