porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Zakłócanie spokoju przez użytkowników obiektu sportowego

Mam problem z boiskiem szkolnym i drugim boiskiem gminnym należącym do klubu sportowego, które jest własnością gminy. Boisko od mojej posesji oddziela jedynie mój płot, boisko jest nieogrodzone i niezabezpieczone. W kierunku mojej posesji usytuowane są bramki w odległości około 5m od ogrodzenia a 15 od budynku mieszkalnego. Boisko codziennie odwiedzane jest przez młodzież która korzystając z niego kopie piłkę w moje ogrodzenie oraz przekopuje ją przez nie. W związku z tym wchodzi bez zezwolenia na teren mojej posesji który jest ogrodzony i zamknięty. Owe działanie powoduje niszczenie ogrodzenia i ciągłą obawę przed dewastacją budynku. Jak ma się do tego litera prawa? Czy w prawie budowlanym jest mowa o ogradzaniu i zabezpieczaniu terenów sportowych jakim jest owe boisko, jeśli tak to jakie warunki powinno spełniać to boisko i na podstawie czego mogłabym argumentować wnioski o zabezpieczenie tego obiektu sportowego? Czy można bez zgody właściciela posesji sąsiadującej z boiskiem sportowym które jest budowane go wybudować, dziękuję za pomoc w tej sprawie.

Boisko szkolne którego jest Pani sąsiadem powinno być wybudowane w taki sposób aby nie zakłócało spokojnego korzystania z nieruchomości sąsiednich. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Ponieważ prawo do spokojnego korzystania ze swojej własności jest dobrem osobistym każdego człowieka uniemożliwianie spokojnego korzystania ze swojej własności może być również potraktowane jako naruszenie dóbr osobistych. Natomiast dobra osobiste pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Zgodnie z kodeksem cywilnym ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać ażeby osoba która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności żeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Osoba której dobra osobiste zostały naruszone może również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. W związku z powyższym jeśli posiada Pani w sąsiedztwie obiekt sportowy z którego dobiegają uciążliwe hałasy może się Pani domagać podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia poziomu hałasu w taki sposób aby zlikwidować lub zminimalizować jego uciążliwość.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *