porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Wysokość odprawy należnej za wypowiedzenie umowy o pracę

Powszechnie wiadomym jest, że osoby zwalniane grupowo mają prawo do odpraw pieniężnych z tytułu zwolnień grupowych których wysokość uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy. Pamiętajmy jednak, że odprawa pieniężna należy się również pracownikowi zwolnionemu przez pracodawcę indywidualnie. Prawo do otrzymania odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia indywidualnego należy się każdemu pracownikowi który spełni łącznie następujące przesłanki. Po pierwsze zakład pracy zwalniający pracownika musi zatrudniać co najmniej 20 pracowników. Wymóg ten podyktowany jest chęcią ochrony małych firm zatrudniających często po jednym pracowniku. Kolejnym warunkiem który musi być spełniony jest odpowiednia przyczyna rozwiązania umowy o pracę. Mianowicie umowa o pracę musi być rozwiązana z przyczyn niedotyczących pracownika i przyczyny te muszą stanowić wyłączny powód uzasadniający rozwiązanie umowy o pracę. Natomiast nie jest istotne czy umowa jest rozwiązana za wypowiedzeniem czy też za porozumieniem stron.

Pracodawca może w takiej sytuacji rozwiązać umowę o pracę również z pracownikiem będącym pod szczególną ochroną przed rozwiązaniem umowy o pracę. Jednak dodatkowym warunkiem który musi być w takiej sytuacji spełniony jest brak sprzeciwu ze strony zakładowej organizacji związkowej. Zgodnie z przepisami zakładowa organizacja związkowa ma prawo zgłoszenia sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o planowanym wypowiedzeniu. Oprócz rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika pracodawca ma również prawo aby z tych samych względów wypowiedzieć pracownikowi warunki umowy pracę. W przypadku gdy wypowiedzenia warunków umowy o pracę wpłynie ujemnie na wysokość wynagrodzenia za pracę pracodawca ma obowiązek wypłacać pracownikowi przez 6 miesięcy dodatek wyrównawczy.

Wysokość odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi z tytułu indywidualnego rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika uzależniona jest od stażu pracownika w danym zakładzie pracy. Największą odprawę będącą równowartością trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę otrzymają pracownicy ze stażem pracy powyżej 8 lat. Odprawa w wysokość dwumiesięcznego wynagrodzenia za pracę przypadnie pracownikom ze stażem pracy od 2 do 8 lat. Natomiast najmniejszą odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę otrzymają pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy krócej niż 2 lata. Jednakże w każdym z powyższych przypadków wysokość odprawy pieniężnej nie może przekroczyć piętnastokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *