porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Uniemożliwienie korzystania ze służebności przejazdu i przechodu

Dzień Dobry Piszemy z prośbą o poradę prawną. Jeżeli jest taka możliwość uprzejmie prosimy o udzielenie informacji. Mamy problem ze sąsiadami naszej 62- letniej mamy. Wyżej wymienieni zagrodzili swoją nieruchomość blokując dojazd do kolejnych działek. min. działki mamy. Zrobili to mimo że mają oni wpisaną w księgach wieczystych służebność przejazdu, przegonu i przechodu czyli ustanowioną prawnie służebność drogową. Zostało wysłane do nich pismo polecone o wezwanie do zaniechania naruszeń i przywrócenie stanu poprzedniego lecz nie było z ich strony żadnej reakcji. Na dzień dzisiejszy odgrodzili się całkiem blokując dojazd do działki, uniemożliwiając dojście do nieruchomości, również do znajdujących się tam zwierząt. Mama ze względu na wiek nie jest w stanie się sama reprezentować, również nie stać jej na koszty sądowe i adwokata. Czy jest możliwość prowadzenia takiej sprawy z urzędu, która pozwoli szybko rozwiązać problem? Z góry dziękujemy za odpowiedź.

Z opisu Państwa sprawy wynika, że macie prawo do służebności gruntowej polegającej na prawie do przejazdu i przechodu przez nieruchomość należącą do sąsiada. Uniemożliwienie prawa do korzystania ze służebności jest podstawą zwrócenia się do sądu rejonowego wydziału cywilnego z wnioskiem o zobowiązanie do zaniechania naruszania państwa prawa do służebności gruntowej. Zgodnie z kodeksem cywilnym nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.

Umyślne uniemożliwianie korzystania ze służebności przejazdu i przechodu może również stanowić wykroczenie złośliwego niepokojenia. Zgodnie bowiem z kodeksem wykroczeń kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do albo karze nagany. W związku  powyższym macie Państwo również prawo złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia złośliwego niepokojenia. Naruszanie prawo do swobodnego korzystania ze służebności przejazdu i przechodu może również powodować odpowiedzialność odszkodowawczą właścicieli nieruchomości obciążonej. W takim przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza może być oparta na art. 471 kodeksu cywilnego zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *