porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Termin na rozpatrzenie szkody przez zakład ubezpieczeń.

Witam. Po podpisaniu umowy kredytowej w banku musieliśmy ubezpieczyć się również w tym samym  banku . W czasie remontu mieszkania uszkodziliśmy sąsiadowi sufity i popękały ściany. Zgłosiliśmy szkodę do banku. Przez Internet przesłałam zdjęcia, rzeczoznawca dzwonił do sąsiada, a w między czasie przyszedł list dotyczący brakujących dokumentów i nastała cisza. po moim telefonie po 20 dniach od zgłoszenia szkody rzeczoznawca przyszedł wycenić szkodę i powiedział że mają 30 dni od zgłoszenia na ustosunkowanie się do sprawy. Po 30 dniach przyszedł list ale odpowiedź nie dotyczyła naszej szkody. Każą nam się odwoływać i czekać następne 30 dni ustawowe bo takie mają prawo. Nasz poszkodowany nie chce czekać następnych 30 dni i chce od nas pieniądze a jak nie to nas poda do sądu. Dzwonie do banku ale gadam z infolinią i nie chcą mnie połączyć z kierownictwem. Napisałam i przesłałam do nich odwołanie i nie wiem co mam robić dalej z sąsiadem który jest wkurzony. Proszę o poradę prawną w tej sprawie.

W związku z zawarciem przez Państwa umowy ubezpieczenia wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek korzystania z mieszkania ponosi wyłącznie zakład ubezpieczeń. Zakres odpowiedzialności wynika z samej umowy jednak sąsiad może kierować swoje roszczenia wyłącznie do zakładu ubezpieczeń. Wyłączna odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynika z art. 805 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym artykułem przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku. W związku z powyższym podmiotem który jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania jest  zakład ubezpieczeń. Natomiast na Państwu ciąży jedynie obowiązek zapłaty składki.

Termin wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń reguluje art. 817 kodeksu cywilnego. W świetle tego artykułu zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić sąsiadowi odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody do zakładu ubezpieczeń. Częstym problemem osób starających się o wypłatę odszkodowania jest jednak to, że zakład ubezpieczeń może wydłużyć termin wypłaty świadczenia na okres w zasadzie nieograniczony czasowo. Dzieje się tak gdy wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia jest niemożliwe. Wtedy odszkodowanie może być wypłacone w terminie 14 dni od dnia w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Powyższe terminy mogę być zmienione przez umowę z zakładem ubezpieczeń, jednak wszelkie zmiany muszą być dokonane wyłącznie na korzyść uprawnionego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *