porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Przesłanie pieniędzy na nieprawidłowy rachunek bankowy

Witam serdecznie. W grudniu dokonałem wpłaty bankowej na rachunek zagraniczny. Po trzech dniach zorientowałem się, że osoba do której należy konto jest oszustem. Niezwłocznie udałem się do banku złożyć ustną reklamację, o anulowanie dyspozycji wpłaty. Pani w okienku poinformowała mnie, że nie mam takiej możliwości. Zadzwoniłem na infolinię banku i poinformowano mnie, że mogę złożyć reklamacje. Złożyłem jedną reklamacje kierując ją do oddziału oraz do Centrali banku. Po 4 dniach zadzwonił oddział z żądaniem zmiany treści reklamacji. Po kilku dniach wysłałem reklamację, w której podałem powód, że dane beneficjenta są błędne, oraz że zaistniała możliwość popełnienia przestępstwa z art 405 KC. Dzisiaj otrzymałem odpowiedź z banku (okres rozpatrywania reklamacji 30 dni został przekroczony), że wysyłali prośbę do banku beneficjenta o anulowanie wpłaty, lecz odmówiono, ponieważ odbiorca nie odpowiada. Bank w ostatnim zdaniu pisze mi żebym skontaktował się z odbiorcą i załatwił to na własną rękę. Lecz ja sprawdzałem i pod takim adresem w Londynie nie ma takiej osoby. Moje pytanie jest następujące: czy sprawa nadaje się do arbitra bankowego? Byłem z tą sprawą na policji ale powiedziano mi, że oni nie widzą pozytywnego zakończenia tej sprawy. Mi się wydaje że banki ponoszą odpowiedzialność za tego typu błędy. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.

Możliwości prawne oraz dalsza drogę postępowania są uzależniona od tego z jakiej przyczyny przekazywane przez Pana środki trafiły na złe konto. Jeśli przekazywane przez Pana środki trafiły do nieodpowiedniej osoby na skutek pomyłki Pana lub osoby trzeciej to wówczas będą miały zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Zgodnie bowiem z zapisami kodeksu cywilnego kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. W przypadku bezpodstawnego wzbogacenia powinien się Pan zwrócić do beneficjenta przekazanej przez Pana płatności z wezwaniem do zwrotu nienależnie pobranej kwoty pod groźbą zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przywłaszczenia mienia.

Natomiast jeśli osoba której miał Pan przekazać środki umyślnie wprowadził Pana w błąd podając fałszywe dane z zamiarem doprowadzenia Pana do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wtedy mamy do czynienia ze znacznie poważniejszym przestępstwem oszustwa. Przestępstwo oszustwa reguluje art. 286 kodeksu karnego zgodnie z którym kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeśli zatem podejrzewa Pan, że został umyślnie wprowadzony w błąd powinien Pan niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby o możliwości popełnienia na Pana niekorzyść przestępstwa oszustwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *