porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu

Wszyscy wiemy, że kobieta która jest zatrudniona na czas nieokreślony jest pod ochroną i nie można rozwiązać jej umowy o pracy. Jednak co z kobietą która zatrudniona jest na czas określony i umowa kończy się jej przed upływem dnia porodu. Czy pracodawca w takiej sytuacji również ma obowiązek dalszego zatrudniania pracownika. Kwestia jest o tyle istotna, że posiadanie statusu pracownika w dniu porodu daje kobiecie prawo do urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.

Zgodnie z kodeksem pracy umowa o pracę zawarta na czas określony z kobietą która jest w ciąży ulega przedłużeniu do dnia porodu jeśli spełnione są dwa warunki. Po pierwsze umowa o pracę musi być umową na czas określony lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc. Nie może być to zatem umowa na zastępstwo lub umowa o wykonywanie określonej pracy, bowiem takie umowy nie zobowiązują pracodawcy do przedłużenia umowy do dnia porodu. Po drugie umowa o pracę musi ulegać rozwiązaniu dopiero po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Podstawą stwierdzenia przez pracodawcę czy umowa ulega rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży jest zaświadczenie lekarskie które pracownica powinna dostarczyć pracodawcy. Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione przez lekarza uprawnionego do wystawiania tego typu zaświadczeń. Jednak w aktualnym porządku prawnym nie jest uregulowane który konkretnie lekarz jest uprawniony do wystawienia takiego zaświadczenia. Należy jednak przyjąć, że lekarzem uprawnionym do wystawienia zaświadczenia stwierdzającego stan zaawansowania ciąży jest lekarz ginekolog.

Wiele kontrowersji budzi również sposób liczenia trzymiesięcznego okresu ciąży, kodeks pracy nie zawiera bowiem żadnych regulacji w tym zakresie. Jednak zgodnie z prawem pracy w kwestiach które nie są unormowane przez prawo pracy do stosunku pracy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, chyba że są sprzeczne z zasadami prawa pracy. Kodeks cywilny mówi natomiast, że termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Natomiast gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było kończy się w ostatnim dniu tego miesiąca.

Powyższy sposób wyliczenia trzymiesięcznego okresu ciąży powoduje jednak, że w różnych miesiącach okresy te byłyby różne, bowiem miesiące mają 28,29,30 lub 31 dni. Kwestię tą ostatecznie rozstrzygną Sąd Najwyższy który w wyroku z dnia 5 grudnia 2002 r. I PK 33/02, stwierdził, że określenie terminu upływu trzeciego miesiąca ciąży wymaga jednolitego obliczania stanu ciąży w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *