porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Przedawnienie zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W maju tego roku dostałam pismo z ZUS że za czerwiec i grudzień 2010 r mam nie zapłacone składki zdrowotne i mam to wyjaśnić. Sprawdziłam, brak wpłaty. W tamtym okresie byłam rencistką i dorabiałam prowadząc działalność gospodarczą „na książkę”. Nie zatrudniałam innych osób i składkę zdrowotna płaciłam za siebie w miesiącach kiedy miałam usługę. Działalność tą zawiesiłam w 2013 r z powodu ciężkiej choroby związanych z sercem. I z powodu tej choroby  ostatecznie zamknęłam ją w 2014 r. Obecnie jestem prywatną osobą. Pytanie: Jak teraz postąpić ? Czy podpisywać jakieś nowe deklaracje, ale za ten okres jest wykonana 1 usługa, czyli jest przychód ale ogólny dochód za ten okres jest ujemny. Czy składki zdrowotne były płacone od przychodu czy od dochodu za dany miesiąc? jeżeli od dochodu za dany miesiąc to te 2 złożone deklaracje byłyby „zerowe”. A może powinnam się upierać, że nastąpiło przedawnienie do tych zobowiązań? kwota zaległości nie jest wysoka ale ZUS może naliczyć odsetki za 10 lat i może doda „jakieś” inne kary i obecnie byłby to już dla mnie problem z płatnością. Czy jako obecnie osoba prywatna nie mającą już nic wspólnego z firmą i regonem z tamtego okresu muszę odpowiadać na to pismo ZUS-owi? przecież nie mogę w imieniu tamtej firmy obecnie podpisywać jakichkolwiek dokumentów? Proszę o poradę jak powinna wyglądać odpowiedź do ZUS podparta przepisami prawa ewentualnie orzecznictwem. Znam z internetu kilka podobnych do mojego problemu, ale każdy przypadek jest inny. Mój kontakt z ZUS będzie odbywał się korespondencyjnie bo z powodu choroby nie chodzę.

Okres przedawnienia składek ZUS wynoszący 10 lat obowiązywał do końca 2011 roku. Dziesięcioletni okres przedawnienia obowiązywał tak naprawdę aż od 2003 roku. Przed 2003 rokiem obowiązywał bowiem, tak jak obecnie, 5 letni okres przedawnienia roszczeń należnych wobec ZUS. Natomiast od 1 stycznia 2012 r. okres przedawnienia ponownie wynosi 5 lat. Przedawnie rozpoczyna swój bieg od dnia w którym składki stały się wymagalne. Nowe przepisy zawierają jednak pewien wyjątek. W sytuacji gdy składki stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., to nowy 5-letni bieg przedawnienia i tak zaczyna się dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja w której składki wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., zgodnie ze starym 10-letnim biegiem przedawnienia, przedawniłyby się wcześniej. Wtedy  przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu, a nie zgodnie z nowymi przepisami.

Wyliczając czy w danej sytuacji mamy do czynienia z przedawnienie roszczenia należy zwrócić szczególną uwagę na to czy w między czasie nie doszło do przerwania biegu przedawnienia. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Ponadto bieg przedawnie ulegnie przerwaniu  przez uznanie roszczenia przez osobę przeciwko której roszczenie przysługuje oraz przez wszczęcie mediacji. Ustalenie czy w danej sytuacji nie doszło do przerwania biegu przedawnienia jest bardzo ważne bowiem po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *