porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Przedawnienie kredytu bankowego potwierdzonego sądowym nakazem zapłaty

Witam. Mam do państwa zapytanie o poradę w związku z moją sytuacją dłużniczą. W sierpniu 2014 roku zaciągnęłam kredyt w banku na kwotę 7 tys. zł. Przy czym w umowie widnieje punkt, że jako kredytobiorca poddaje się egzekucji świadczeń pieniężnych do kwoty 15 tys. zł na podstawie tytułu egzekucyjnego wystawionego nie później niż do sierpnia 2017 r. W grudniu 2014 r. otrzymałam wypowiedzenie umowy kredytu z okresem wypowiedzenia 30 dni. Następnie w marcu 2017 bank nadał klauzulę wykonalności. W lipcu 2017 do pracy przystąpił komornik sądowy, który umorzył sprawę gdyż nie mógł ściągnąć owego długu. Po latach, bo we wrześniu 2019 roku odezwała się do mnie jedna z wrocławskich firm windykacyjnych z informacją o wykupieniu moich wierzytelności od banku w sierpniu 2019. Od tego czasu firma ta proponuje mi listownie i telefonicznie, ugody spłaty długu, który osiągnął kwotę ponad 25 tys. zł. Proszę o informację, czy firma ta działa zgodnie z prawem, czy sprawa mojego kredytu nie została przedawniona? Jak dalej postąpić z natarczywą firmą windykacyjną? Zaznaczam, że do tej pory nie zgodziłam się na żadną ofertę rat oraz spłaty długu na konto tej firmy. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź i sugestie w mojej sprawie.

Ponieważ sama wymagalność roszczenia o spłatę zaciągniętego kredytu jest bezsporna, Pani sprawę można rozpatrywać jedynie w kategoriach przedawnienia roszczenia. Jednak ponieważ od dnia nadania wyrokowi klauzuli wykonalności nie minęło jeszcze sześć lat w Pani sprawie niestety nie doszło również do przedawnienia roszczenia. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi sześć lat, natomiast dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata. Ponieważ zaciągnięty przez Panią kredyt jest zobowiązaniem związanym z prowadzoną przez bank działalności gospodarczą, to roszczenie to co do zasady przedawnia się po upływie trzech lat.

Jednakże przepisy regulujące kwestię przedawnienia roszczenia mówią również, że bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Natomiast w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *