porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Prawo pracownika do jednakowego wynagrodzenia za pracę

Witam. Zwracam się uprzejmie z prośbą o poradę prawną w następującej sprawie. Przebywałam na zwolnieniu lekarskim Przebywałam w szpitalu i miałam zabieg, który mi uratował życie. Miałam zdiagnozowane torbiele w głowie, które zagrażały mojemu życiu. Po wyjściu ze szpitala miałam niedowład prawej ręki, który dyskwalifikował mnie do podjęcia pracy. Podczas mojej nieobecności w pracy były minimalne podwyżki ok 350 zł brutto. Tyko ja nie otrzymałam podwyżki. Następnie były nagrody na 11-stego listopada, której tylko ja  nie otrzymałam, ale pomijam tą nagrodę  i mogę od niej odstąpić. Bardzo proszę o poradę prawną, w której znajdą się przepisy prawne abym mogła walczyć czy też zignorować sprawę w której może nie mam racji. Nadmieniam, że jestem w wieku przedemerytalnym. Pracuję w zakładzie prywatnym.

Pominięcie Pani przy podwyżkach które były przyznawane w czasie pobytu na zwolnieniu lekarskim jest złamaniem dwóch podstawowych zasad prawa pracy. Pierwszą podstawą zasadą prawa pracy która została złamana działaniem pracodawcy jest zasada równego traktowania w zatrudnieniu. Zgodnie z art. 18(3a) kodeksu pracy pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Natomiast zgodnie z art. 18 (3b) kodeksu pracy, za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika którego skutkiem jest niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą. W związku z powyższym jeśli Pani pracodawcą pominą Panią przy podwyżkach tylko ze względu na fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim jest to jawne naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Drugą zasadą która została złamana przez Pani pracodawcę jest prawo do jednakowego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie bowiem z art. 18 (3c) kodeksu pracy pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Natomiast pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. W związku z powyższym jeśli pominięcie przy podwyżkach sprawi, że Pani współpracownicy zatrudnieni na podobnych stanowiskach będą otrzymywali większe wynagrodzenie, to stanowi to również złamanie zasady prawa do jednakowego wynagrodzenia.

Pominięcie Pani przy podwyżkach ze względu na fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim, godzi w podstawowe zasady prawa pracy. Dlatego na podstawie art. 18 (3a), art. 18 (3b) oraz art. 18 (3c), może Pani się starać o wyrównanie swojego wynagrodzenia za pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *