porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Prawo do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z mieszkania

Witam,  Proszę napisać czy udzieliliby mi Państwo porady w poniższej sprawie. Czy mam szanse na otrzymanie odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z mojego mieszkania (jesteśmy z mężem właścicielami tego mieszkania -spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). W listopadzie 2006 r. kupiliśmy to mieszkanie wraz z lokatorem, świadomie po korzystnej cenie. Lokator mieszka w nim od kilkudziesięciu lat i jest tam zameldowany. Z tego co wiem z tzw. nakazu administracyjnego. Jest to osoba starsza ale majętna. Chcieliśmy aby płaciła nam czynsz miesięczny z tytułu najmu, ale niestety nie mogliśmy w ogóle dojść do porozumienia i do podpisania umowy najmu nie doszło. Przez cały ten okres opłacała jedynie czynsz do spółdzielni. Od maja br. osoba ta zalega z czynszem do spółdzielni oraz opłatami za media. W mieszkaniu praktycznie nie bywa (jak wynika z informacji portiera bardzo rzadko), prawdopodobnie przebywa czasowo w jakimśœ domu opieki. Mieszkanie jest zamknięte, a w środku są jej rzeczy osobiste. Proszę poradzić mi co mam w takiej sytuacji robić. Czy mogę dochodzić odszkodowania lub ewentualnie środków pieniężnych w drodze postępowania upominawczego lub innego? Dodam  że wniosku o eksmisję nie składałam, gdyż nie chcieliśmy wyrzucać tej osoby na bruk. Jeśli będą potrzebne dodatkowe informację to proszę o kontakt. Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam

W opisanej sytuacji ma Pan prawo do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z mieszkania którego  jest Pan właścicielem. Lokator korzystające z Pana mieszkania jest samoistnym posiadaczem w dobrej wierze, natomiast zgodnie z art. 224 § 2 kodeksu cywilnego stanowi, że od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Lokator korzystający z Pana mieszkania ma również obowiązek zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył. Nie ma również znaczenia, że wyraził Pan zgodę na korzystanie z Pana lokalu przez lokatora, prawo do wynagrodzenia zależy bowiem wyłącznie od faktu, że z lokalu korzysta osoba która nie posiada do niego tytułu pranego. Potwierdza to Uchwała Sądu Najwyższego z 8 września 2011 r., sygn. akt III CZP 43/11, LEX nr 1102906, zgodnie z którą roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy jest niezależne od woli uprawnionego, by rzecz odzyskać, wynika ono bowiem z samego faktu władania jego rzeczą przez osobę, która nie ma do tego żadnego tytułu prawnego.

Wysokość wynagrodzenia za bezumowne korzystania z lokalu mieszkalnego uzależnione jest od cen rynkowych obowiązujących w miejscu w którym położony jest lokal. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 18 lutego 1987 r., sygn. akt II CR 10/87, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkaniowego przez najemcę, który utracił tytuł prawny do dalszego zajmowania lokalu lub przez innego użytkownika lokalu bez tytułu, powinno odpowiadać należnościom za najem danego lokalu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *