porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Pracodawcy zobowiązani do utworzenia funduszu świadczeń socjalnych

Pracodawcy zatrudniający większą liczbę pracowników zobowiązani są do tworzenia zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Głównym zadaniem takiego funduszu jest finansowania działalności socjalnej prowadzonej na rzecz zatrudnionych w danym zakładzie pracy pracowników. Zgodnie z ustawą działalność socjalna polega przede wszystkim na wspieraniu przez pracodawcę wszelkich form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej. Działalność socjalna może polegać również na wspieraniu pracowników w wychowaniu znajdujących się pod ich opieką dzieci. Wsparcie to może dotyczyć dzieci znajdujące się w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego jak również będących pod opieką niani.

W zakres działalności socjalnej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może wchodzić również świadczenie pomocy materialnej lub finansowej oraz zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. Ze środków zgromadzonych w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych mogą być także dofinansowywane zakładowe obiekty socjalne oraz tworzone zakładowe żłobki kluby dziecięce, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego.

Obowiązkiem utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych objęci są pracodawcy którzy według stanu na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają w przeliczeniu na pełny etat co najmniej pięćdziesięciu pracowników. W sytuacji zaś gdy pracodawca zatrudnia na dzień 1 stycznia danego roku od dwudziestu do pięćdziesięciu pracowników obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powstanie wyłącznie wtedy gdy taki wniosek złoży działająca w danym zakładzie pracy zakładowa organizacja związkowa. Powyższe obostrzenia nie dotyczą jednak pracodawców którzy swoją działalność prowadzą w formie jednostek budżetowych lub samorządowych zakładów budżetowych, bowiem tego typu podmioty mają obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *