porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Powody będące podstawą pozbawienia statusu bezrobotnego

Po ustaniu zatrudnienia u swojego ostatniego pracodawcy warto zarejestrować się w swoim urzędzie pracy. Zarejestrowanie w urzędzie pracy jest korzystne chociażby dlatego, że mamy dostęp do nowych ofert pracy. Ponadto w czasie posiadania statusu bezrobotnego podlegamy ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jednak rejestracja w urzędzie pracy i posiadanie statusu bezrobotnego prócz wielu przywilejów niesie za sobą również szereg związanych z tym obowiązków. Jednym z podstawowych obowiązków którym obciążona jest osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jest obowiązek zgłaszania się w wyznaczonym terminie na wezwanie urzędu pracy. Natomiast bezrobotny który bez usprawiedliwienia nie stawi się na każde wezwanie urzędu pracy zostanie pozbawiony statusu osoby bezrobotnej. Przy czym na usprawiedliwienie nieobecności bezrobotny ma 7 dni. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje już od dnia nie stawienia się w terminie wyznaczonym przez urząd pracy i trwa 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa. Drugie nieusprawiedliwione niestawiennictwo skutkuje już 180-cio dniowym pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej. Natomiast trzecie i kolejne niestawiennictwo bez usprawiedliwienia wiąże się z pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej na 270 dni.

Kolejnym przewinieniem osoby bezrobotnej które będzie skutkowało czasowym wyrejestrowaniem z urzędu pracy jest nieuzasadniona odmowa przyjęcia propozycji określonej pracy lub innej formy pomocy. Odmowa podania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy także zaskutkuje wyrzuceniem z urzędu pracy. Podobnie jak w poprzednim również w tym przypadku okres pozbawienia statusu bezrobotnego zależy od tego czy była to pierwsze czy też kolejna odmowa ze strony bezrobotnego. Pozbawienie statusu bezrobotnego trwa 120 dni w przypadku pierwszej odmowy. Druga nieuzasadniona odmowa skutkuje już 180-cio dniowym pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej. Natomiast trzecia i kolejne odmowy bez żadnego uzasadnienia wiążą się z pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej na 270 dni.

Wyrejestrowanie z urzędu pracy nastąpi również gdy bezrobotny pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni. Również przerwanie lub nie podjęcie zaproponowanej przez urząd pracy formy pomocy takiej jak szkolenie czy też staż będzie skutkowało natychmiastowym pozbawienie statusu osoby bezrobotnej. Wyrejestrowanie z urzędu pracy może także nastąpić na sam wniosek bezrobotnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *