porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Ponowny wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej

Witam, mam bardzo trudną sytuacje. Otóż moja małoletnia siostra jest w pogotowiu opiekuńczym. Trafił tam także mój syn ponieważ w domu był alkohol, jednak nie poddałam się i walczyłam o syna. Wyszłam z leczenia odwykowego nie pije już 5 lat. Syna odzyskałam oraz mam pełne prawa do niego następnie chciałam odzyskać siostrę. Kazano zrobić mi kurs na funkcjonowanie rodziny zastępczej zrobiłam to. Następnie były badania na których jest napisane ze siostra może wrócić lecz nie mam kompetencji rodzicielskich. Niedawno odbyła się rozprawa i  sąd oddalił mój wniosek. Złożyłam apelację do sądu okręgowego. Jednak także dziś odrzucono mój wniosek. Zabieram siostrę co drugi weekend. Bardzo chce wrócić do domu lecz ja jestem bezradna. Była u nas na wakacjach dwa miesiące i nie stała jej się żadna krzywda. Troszczyłam się najlepiej o nią była bardzo szczęśliwa, lecz nikt z PCPR ani z sądu nie przyjechał nie sprawdził czy zajmuje się siostrą dobrze wiec jak mam to udowodnić ona ma rodzinę ma do kogo wrócić kocha nas a my ją wiec gdzie tu jest dobro dziecka. Każdy mnie zbywa a ja jestem bezsilna proszę o jakąkolwiek pomoc bo nie wiem kto może mi pomóc.

Oddalenie wniosku o ustanowienie rodziny zastępczej nie pozbawia Pani prawa złożenia go ponownie. Zwłaszcza, że spełnia Pani wszelkie kryteria jakie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakłada na kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Zgodnie z w/w ustawą pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobie która daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nigdy nie była i nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona. W przypadku osób które wyrokiem sądu zostały obciążone obowiązkiem alimentacyjnym, muszą one wywiązywać się ze swojego obowiązku.

Ponadto osoba taka musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadać predyspozycje zdrowotne oraz psychofizyczne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem. Predyspozycje te muszą być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

Dodatkowo osoba chcąca pełnić funkcję rodziny zastępczej niezawodowej musi przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewniać odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *