porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Pomoc przysługująca zwolnionemu z pracy rolnikowi

W dzisiejszych czasach niezmiernie ciężko jest utrzymać się wyłącznie z pracy na gospodarstwie rolnym. Dlatego rolnicy podejmują dodatkowo zatrudnienie w różnych zakładach pracy.  Nie wszyscy jednak wiedzą, że rolnik zwalniany z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy który nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych może starać się o dodatkową pomoc z urzędu pracy. Pomoc ta polega przede wszystkim na pokryciu przez państwo składek na ubezpieczenia społeczne rolników w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego. Dodatkowo zwolniony z pracy rolnik może się starać o stypendium na pokrycie kosztów szkolenia oraz odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z odbywaniem szkolenia, na zasadach przewidzianych dla bezrobotnych.

Oprócz powyższych przywilejów istnieje również możliwość sfinansowania przez starostwo kosztów szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej działalności poza gospodarstwem rolnym. Ponadto zwolniony z pracy rolnik może się starać o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi. Przy czym mogą to być również środki na działalność wytwórczą lub usługową związaną z rolnictwem.

Rolnik który jest zainteresowany powyższymi środkami pomocy musi jednak spełnić określone przez ustawę warunki. Pierwszym warunkiem jest aby w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia pozostawał w stosunku pracy lub stosunku służbowym i osiągał wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynoszące co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę przez okres 365 dni. Natomiast drugim warunkiem jest aby podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekraczał kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekraczał kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego. Natomiast ostatnim i najważniejszym warunkiem jest aby rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *