porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Odpowiedzialność odszkodowawcza za nienależyte wykonanie remontu

Dzień Dobry. Mam duży problem. Otóż robiłam remont łazienki wzięłam kredyt. Majster niestety nie skończył łazienki, ponadto płytki są do skucia przynajmniej podłogowe są krzywo położone że przewróciłam się na nich, nie mówiąc o tym że wszystko trzeba by było skuć, została do zrobienia obudowy wanna, i rury. Jestem osobą samotną bardzo schorowaną biorę chemię i sterydy. Pan wydawał się uczciwy a zatem zapłaciłam mu całość i nie dokończył. Przyjeżdża tylko po kasę ostatnio dałam mu pieniądze za jakieś materiały. Twierdzi że jestem mu winna jeszcze jakieś pieniądze. Do rachunków podłączył moje rachunki z apteki i rachunki imienne na moje nazwisko z pewnością myślał że się nie zorientuję, co mam robić aby odzyskać kasę którą mu dałam za pracę żeby kto inny mógł zrobić poprawki i dokończyć .Dowiedziałam się że pan już miał podobne sprawy i nie jest zarejestrowany nie odprowadza podatku jakie mam podjąć kroki, proszę o pomoc.

W opisanym przez Panią przypadku mamy do czynienia z nienależytym wykonaniem prac remontowo wykończeniowych. Ma Pani zatem prawo do odszkodowania. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym każda osoba która nienależycie wykonuje swoje zobowiązanie ma obowiązek naprawienia wynikłej z tego powodu szkody. Majster wykonujący u Pani prace remontowo wykończeniowe może zwolnić się z odpowiedzialności tylko jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jego zobowiązania jest następstwem okoliczności za które nie ponosi odpowiedzialności. Niedokładne i niezgodne ze sztuką budowlaną wykonanie prac remontowo wykończeniowych nie można zaliczyć do okoliczności za które nie ponosi odpowiedzialności wykonawca. Zatem ma Pani otwartą drogę do tego aby wystąpić do nierzetelnego wykonawcy z roszczeniem o zapłatę odszkodowania. Podstawą prawną Pani roszczenia będzie art. 471 kodeksu cywilnego zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W związku z podłączeniem Pani rachunków z apteki do rachunków za remont, ma Pani również prawo do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa. Zachowania takie wyczerpuje bowiem znamiona czynu zabronionego o którym mowa w art. 286 kodeksu karnego. Zgodnie z tym artykułem kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wykonawca prac remontowo wykończeniowych wprowadzając umyślnie Panią w błąd co do wysokości rachunków bez wątpienia dopuścił się oszustwa.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 października, II KR 134/86, odpowiada za oszustwo ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd (oszustwo czynne) albo wyzyskania tej osoby (oszustwo bierne). Wprowadzenie w błąd oznacza, że sprawca swoimi podstępnymi zabiegami doprowadza inną osobę do mylnego wyobrażenia o rzeczywistym stanie rzeczy, zaś wyzyskanie błędu polega na wykorzystaniu przez sprawcę już istniejących, niezgodnych z rzeczywistością, opinii lub wyobrażeń osoby pokrzywdzonej. Ponadto osoba oszukana dobrowolnie oddaje mienie sprawcy, a nie traci mienia wbrew jej woli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *