porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Odmowa zapłaty odszkodowania za wypadek w pracy

Szanowni Państwo, proszę o poradę. Uległam wypadkowi przy pracy, co jest potwierdzone zeznaniem poszkodowanego, świadka i protokołem wypadkowym sporządzonym przez służbę bhp. ZUS uznał trwały uszczerbek na zdrowiu w wys. 20 %. Jestem dodatkowo ubezpieczona i tutaj zaczęły się problemy. W momencie upadku uderzyłam się prawym bokiem, całym ciałem upadłam na chodnik w wyniku czego okaleczyłam dwa palce prawej ręki. Po powrocie do domu zaczęłam źle widzieć na lewe oko. Nie sądziłam, że pogorszenie widzenia ma związek z upadkiem. Mam 55 lat i czasami biegały mi tzw. mroczki przed oczami, ale to mijało i było dobrze. Byłam w pracy, ale widzenie przez oko lewe było złe. W sobotę i niedzielę leżałam , mając nadzieję , że widzenie oka prawego wróci do normy. Niestety wieczorem w niedziele widziałam tylko wąski pasek. W poniedziałek rano udałam się do lekarza okulisty do przychodni, gdzie na „Cito” otrzymałam skierowanie do kliniki okulistycznej – ze stwierdzeniem odklejenia siatkówki z przerwaniem. W klinice następnego dnia przeprowadzono zabieg wpuklenia siatkówki i twardówki oka lewego. Dostarczyłam wszystkie niezbędne dokumenty i opinie lekarskie, lecz zakład ubezpieczeń nie uznał zdarzenia za wypadek, nie wypłacił odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, nie wyraził chęci zbadania przez swojego lekarza. Od decyzji zakładu ubezpieczeń odwołałam się na piśmie, jednak odpowiedź była jednoznaczna – odmowa . Proszę o podpowiedź, co dalej. Jestem inwalidka, osobą jednooczną  która nigdy nie będzie widziała na oko prawe.

W opisanej przez Panią sytuacji zasadne będzie wystąpienie do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego z pozwem o zapłatę odszkodowania. Na skierowanie do Sądu pozwu o zapłatę odszkodowania ma Pani trzy lata. Zgonie bowiem z kodeksem cywilnym roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Składając do ubezpieczyciela wniosek o zapłatę odszkodowania przerwała Pani bieg przedawnienia, w związku z czym termin ten będzie się dla Pani liczył od dnia otrzymania decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się bowiem przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obojga oczu stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu określa się według tabeli zamieszczonej w rozporządzeniu Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Natomiast zgodnie z tą tabelą w przypadku utraty wzroku w lewym oku zakład ubezpieczeń powinien Pani przyznać co najmniej 35 procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Składając do Sądu pozew o zapłatę odszkodowania powinna Pani również zawnioskować o zapłatę odsetek za zwłokę. Odsetki powinny być liczone od dnia wymagalności roszczenia do dnia zapłaty. Roszczenia stało się natomiast wymagalne po upływie trzydziestu dni licząc od daty otrzymania przez ubezpieczyciela zawiadomienia o wypadku. Natomiast gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie stało się wymagalne w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *