porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Obowiązki właścicieli mieszkań należących do wspólnoty mieszkaniowej

Mam problem z wspólnotą mieszkaniową. Jestem osoba prywatną. Kupiłem stary budynek mieszkaniowy wielorodzinny, do remontu generalnego, podzieliłem go na 9 mieszkań, stopniowo remontowałem i sprzedawałem mieszkania .W pewnym momencie utworzyła się wspólnota mieszkaniowa i zażądała opłat na fundusz remontowy. Ja posiadam jeszcze kilka mieszkań niewyremontowanych a tym samym niegotowych do sprzedaży, aby uzyskać godziwą cenę ze sprzedaży mieszkań zainwestowałem w klatki schodowe elewacje aby nieruchomość nabrała wyglądu i przyciągnęła nabywców lecz wspólnotę to nic nie obchodzi że ja inwestuje w nieruchomość w której nie mieszkałem i mieszkać nie będę. Oczywiści robię to dla własnego zysku aby uzyskać większa cenę ale tym samym wyręczam wspólnotę ich fundusze na remont. Nie mogę jednocześnie inwestować i płacić na wspólnotę. Oczywiście wszystkie prace wykonałem za zgodą i aprobatą większości mieszkańców. Nie wiem jak mam to rozwiązać. Proszę o pomoc.

Niestety jako właściciel pozostałych niesprzedanych jeszcze lokali ponosi Pan wydatki związane z ich utrzymaniem. Jest Pan również zobowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, na żądanie zarządu jako właściciel lokalu jest Pan również zobowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

Na pokrycie kosztów zarządu jest Pan zobowiązany wpłacać zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Zaległości związane z zapłatą zaliczek mogą bowiem skutkować wystąpieniem przez zarząd wspólnoty z pozwem o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Koszty zarządu nieruchomością które mogą być pokrywane z zaliczek stanowią w pierwszej kolejności wydatki na remonty i bieżącą konserwację. Kosztami zarządu nieruchomością są również opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę. Ponadto kosztami zarządu są objęte wydatki związane z ubezpieczeniem, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali. Również wydatki na utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy stanowią koszty zarządu nieruchomością należącą do wspólnoty mieszkaniowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *