porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Obowiązek wykupienia przez gminę prywatnej sieci kanalizacyjnej

Zakupiłem działkę budowlaną wraz z udziałem 1/25 działki drogowej (działka służy jako dojazd do 25 działek budowlanych). W działce drogowej biegnie prywatny odcinek sieci kanalizacyjnej wybudowanej kilka lat temu przez prywatnego inwestora. Prywatny inwestor również ma udział 1/25 w działce drogowej. W moim akcie notarialnym nie ma żadnych wzmianek odnośnie służebności nieruchomości dotyczącej sieci kanalizacyjnej. Obecnie rozpocząłem budowę domu i chcę się przyłączyć do sieci kanalizacyjnej. Właściciel prywatnego odcinka chce abym zapłacił mu za budowę przyłącza bo on budował z własnych pieniędzy ten odcinek sieci i chce abym uczestniczył w tych kosztach. Czy legalne jest pobieranie takiej opłaty w tym przypadku ? Czy nie jest to zadanie gminy ? Skoro docelowe ten prywatny odcinek sieć kanalizacyjna będzie przejęty przez spółkę gminy odpowiedzialną za zbiorowe odprowadzanie ścieków . Wydaje mi się że nie powinienem ponosić kosztów budowy sieci kanalizacyjnej. Z tego co się orientowałem inwestor który buduje sieć kanalizacyjną ma prawną możliwość odpłatnego przekazania dla gminy. Poza tym wygląda to tak że właściciel prywatnego odcinka najpierw od nas chce skasować pieniądze za prywatny odcinek, a później za to samo skasuje gminę. Prezes Spółki odpowiedzialnej za odprowadzanie ścieków powiedział że ten fragment sieci zostanie wykupiony jak się znajdą pieniądze w budżecie. Podobnie stało się z siecią wodociągową, najpierw skasował osoby które chciały się przyłączyć a później odpłatnie został przekazany odcinek dla Wodociągów.

Nie powinien się Pan godzić na zwrot kosztów budowy prywatnej sieci kanalizacyjnej. Właściciel powinien zwrócić się do gminy z żądaniem wykupienia tej sieci kanalizacyjnej. Jest Pan współwłaścicielem działki na której została wybudowana prywatna sieć kanalizacyjna, przez co jest Pan również współwłaścicielem urządzeń znajdujących się w działce. Natomiast zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, osoby które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na warunkach uzgodnionych w umowie.

Przekazywane urządzenia powinny oczywiście odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach. Natomiast należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Obowiązek wykupienia przez gminę prywatnej sieci kanalizacyjnej potwierdza również uchwała Sądu Najwyższego  z dnia 13 września 2007 r., III CZP 79/07. W uchwale tej Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że wybudowany z własnych środków przez odbiorcę usług zbiorowego odprowadzania ścieków odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości tego odbiorcy z istniejącą siecią kanalizacyjną stanowi w części leżącej poza granicą jego nieruchomości gruntowej urządzenie kanalizacyjne, o jakim mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *