porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Obowiązek przywrócenia do pracy kobiety w ciąży

Rzecz dotyczy prawa pracy. Pozwałam do sądu pracy pracodawcę, który nie chciał przywrócić mnie do pracy. Zwolniłam się z pracy i nie wiedziałam, że już od miesiąca byłam w ciąży. Sąd wyznaczył termin na 15 czerwca 2018 r. Ja urodziłam 18 września 2018. Obecnie jestem w okresie urlopu macierzyńskiego. Sąd ograniczył mnie w wezwaniu do 14 dniowej decyzji w sprawie ugody. Jeszcze jesienią pracodawca sam wyszedł z propozycją ugody ale ja jej nie przyjęłam bo zaproponował mi jedynie 3 miesięczne wynagrodzenie. Obecnie jestem w bardzo trudnej sytuacji finansowej –bowiem od roku nie mam żadnych dochodów, jedna niewielka pensja męża, kredyt hipoteczny, mama chora na raka mózgu i jeszcze drobniejsze problemy dnia codziennego. W poniedziałek mija termin na wysłanie pisma z propozycją ugody. Myślę w tej sytuacji o swoich warunkach czyli 6 miesięczne wynagrodzenie. W moim przypadku miesięczne wynagrodzenie to 4500 zł brutto. Co jeśli się pracodawca nie zgodzi? Pewnie trzeba będzie cierpliwie doczekać do terminu rozprawy. Ale będę zmuszona szukać pracy w tym czasie bo do wrzenia nie damy rady utrzymać się z jednej pensji. Czy w takiej sytuacji jeśli sąd przywróciłby mnie to należałyby mi się pieniądze za macierzyński?  Nadmieniam, że całą ciążę byłam na L4 i ZUS wypłacał mi zasiłek. Uprzejmie proszę o poradę co byłoby najlepiej zrobić  w ej sytuacji. Co zyskuję a co tracę. I czy zatrudnienie u innego pracodawcy nie będzie przeszkodą do ewentualnego wypłacenia należnego wynagrodzenia? Bo jeśli tak to może ta ugoda była by lepsza?

Ponieważ wypowiedziała Pani umowę o pracę pod wpływem błędu mogła się Pani uchylić od skutków prawnych swojego oświadczenia woli. Taką możliwość daje Pani kodeks cywilny zgodnie z którym w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy gdy błąd został wywołany przez tę osobę chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć. Ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Zgodnie zaś z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 2003 r.I PK 206/02, świadczenie woli pracownicy o wypowiedzeniu umowy o pracę dotyczy czynności prawnej odpłatnej. Dla uchylenia się od skutków prawnych takiego oświadczenia woli, w przypadku złożenia go przez pracownicę pozostającą w błędzie co do stanu ciąży, nie jest wymagane, by błąd został wywołany przez pracodawcę, chociażby bez jego winy albo by pracodawca wiedział o błędzie lub z łatwością mógł go zauważyć

Nie powinna się Pani godzić na ugodę zgodnie z którą otrzyma Pani trzymiesięczne wynagrodzenie za pracy, bowiem jako kobiecie w ciąży przysługuje Pani wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy. Co do zasady pracownikowi który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące nie więcej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *