porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Naprawa samochodu objętego ubezpieczeniem OC

Witam. Samochód, którego jestem współwłaścicielem, uległ wypadkowi. Sprawa jest jasna – sprawca kolizji, nie wyhamował na światłach i uderzył w tył naszego pojazdu, zaś policja orzekła , że jest w 100% winny zajścia. Oczywiście wszystkie formalne sprawy z policją zostały załatwione, Pojechaliśmy do rzeczoznawcy aby wycenił szkodę, a później oddaliśmy samochód do serwisu. Naprawa ( jest jeszcze w toku ), a właściwie sposób płatności ma być bezgotówkowy. Serwis, w którym samochód jest naprawiany, chce, aby właściciel oraz współwłaściciele tego pojazdu podpisali upoważnienie do pobrania za nas odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, aby rozliczyć się za naprawę. Wszystko byłoby w porządku gdyby nie zapis na wzorze upoważnienia. W przypadku braku odpowiedzialności lub odmowy wypłaty odszkodowania przez właściwy zakład ubezpieczeniowy, zobowiązuję się do pokrycia kosztów naprawy osobiście z własnych środków w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania wezwania. Moje pytanie brzmi czy serwis naprawczy ma prawo do takiego zapisu, skoro naprawa ma przebiegać bezgotówkowo? Towarzystwo ubezpieczeniowe może celowo opóźniać termin wypłaty odszkodowania, a wtedy to właściciele pojazdu będą musieli pokryć wszystkie koszty naprawy, jak stwierdzono wyżej. Jakim aktem prawnym należałoby się podeprzeć, aby serwis usunął z upoważnienia  ten właśnie zapis?

Nie powinien się Pan godzić na taki zapis w upoważnieniu podpisanym z zakładem mechanicznym ponieważ w przypadku braku wpłaty ze strony towarzystwa ubezpieczeń taki zapis otworzy mu drogę do dochodzenia zapłaty za naprawę na drodze postępowania sądowego. Kodeks cywilny wyraźnie mówi, że na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej to ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone Panu w związku z kolizją drogową która miała miejsce w opisanym przez Pana przypadku. Zgodnie z kodeksem cywilnym umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje wszelkie szkody będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Dlatego niedopuszczalnym byłoby, żeby za szkody powstałe na skutek kolizji drogowej odpowiedzialność ponosił Pan oraz współwłaściciel samochodu.

Towarzystwo ubezpieczeń w którym miał ubezpieczony samochód sprawca kolizji drogowej zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie w terminie trzydziestu dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Termin ten może być wydłużony wyłącznie w sytuacji gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe. Jednak w przypadku pojawienia się takich trudności świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Oczywiście tą część świadczenia która jest bezsporna towarzystwo zobowiązane jest zapłacić od razu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *