porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Moment ustania prawa do świadczenia przedemerytalnego

Świadczenie przedemerytalne jest wypłacany osobom które straciły pracę z powodu likwidacji lub niewypłacalności swojego zakładu pracy. Świadczenie to może zostać również wypłacone osobie która straciła pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, na przykład niewypłacalność lub likwidacja stanowiska pracy. Niestety jednak świadczenie przedemerytalne jest pomocą czasową i w pewnych sytuacjach zostaje wstrzymane. Najczęstszą przyczyną wstrzymania świadczenia przedemerytalnego jest ukończenie określonego przez ustawę wieku. W przypadku kobiet pobierających świadczenie jest to 60 lat natomiast dla mężczyzn 65 lat. Świadczenie przedemerytalne ustaje również w dniu poprzedzającym nabycie prawa do emerytury. Nabycie nieruchomości rolnej również może spowodować wstrzymanie prawa do świadczenia przedemerytalnego. Jednakże nastąpi to wyłącznie w sytuacji gdy osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne nabędzie prawo własności do nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo nabędzie współwłasność nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe. Ustanie prawa do świadczenia przedemerytalnego nastąpi również wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

Oprócz odebrania prawa do otrzymywania świadczenia przedemerytalnego organ rentowy może również to prawo zawiesić. Zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego może nastąpić w sytuacji gdy osoba uprawniona nabędzie prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej albo podejmie wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

Ustanie prawa do świadczenia przedemerytalnego następuje w różnych terminach w zależności od tego jaka była przyczyna wstrzymania. Jeżeli wtrzymanie następuje na wniosek osoby uprawnionej świadczenie nie zostanie wypłacone od miesiąca przypadającego po miesiącu w którym został złożony wniosek. Podobnie jest w przypadku gdy świadczenie ustaje z powodu śmierci osoby uprawnionej. Natomiast jeśli osoba uprawniona nabyła nieruchomość rolną o wielkości przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, organ wstrzyma wypłatę świadczenia już od dnia nabycia tej nieruchomości. Również osoby które otrzymały prawo do emerytury utracą świadczenie przedemerytalne już od dnia nabycia tego prawa. Świadczenie przedemerytalne nie zostanie również wypłacone od dnia osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *