porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Konsekwencje złośliwego niepokojenia sąsiadów

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mój sąsiad ciągle mi dokucza zachowując się w sposób głośny. Mimo moich upomnień codziennie zachowuje się tak samo i nie zmienia swojego postępowania. Co mam zrobić żeby zmusić sąsiada do zaprzestania złośliwego niepokojenia mnie i mojej rodziny.

Złośliwe niepokojenie jest w dzisiejszych czasach bardzo częstym zjawiskiem. Złe relacje sąsiedzkie są spowodowane różnymi czynnikami. Czasami jest to zwykły konflikt sąsiedzki który po latach przeradza się w złośliwe niepokojenie sąsiadów, a czasami zwykła ludzka zazdrość powoduje że posuwamy się do takich nieracjonalnych zachowań. W polskim porządku prawnym rozróżnia się dwa rodzaje zachowań polegających na dokuczaniu drugiej osobie. Pierwszym z nich jest złośliwe niepokojenie które jest wykroczeniem opisanym w art. 107 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym artykułem kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

Natomiast drugim podlegającym odpowiedzialności karnej zachowaniem jest uporczywe nękanie czyli tzw. stalking. Stalking jest już przestępstwem za które grozi nawet kara pozbawienia wolności. Zgodnie bowiem z art. 190a kodeksu karnego kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Karze tej podlega również przestępca który podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Ze znacznie poważniejszymi konsekwencjami musi się natomiast liczyć stalker który swoim zachowaniem doprowadza drugą osobę do targnięcia się na swoje życie. Jeżeli bowiem ofiara stalkingu targnie się na swoje życie sprawca stalkingu podlega karze nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Zachowanie Pani sąsiadów stanowi również naruszenie Pani dóbr osobistych. Kodeks cywilny przewiduje natomiast kilka roszczeń, których może się Pani domagać w związku z naruszeniem dóbr osobistych. Może Pani między innymi żądać zaniechania przez sąsiadów ich bezprawnego działania. W razie dokonanego naruszenia może Pani także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. No i oczywiście może Pani również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *