porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Kara pieniężna za nielegalny pobór energii

Umowę z zakładem energetycznym podpisałem w czerwcu tego roku, natomiast w lipcu zakład energetyczny wymienił licznik poboru energii elektrycznej twierdząc że licznik ten został narażony na działanie pola magnetycznego przez co pokazywał wyższe  wskazania. Będąc świadkiem zmiany licznika złożyłem swój podpis na protokole. Po pewnym czasie otrzymałem pismo o nielegalnym poborze energii elektrycznej. Jak to jest możliwe że umowa moja z Enea zaczyna się w czerwcu ja dostaje pismo zaadresowane na moje nazwisko jakbym to ja był odbiorcą już lipcu tego samego roku. Po drugie licznik pomiaru energii elektrycznej jest zamontowany w korytarzu ogólnodostępnym. Jest to budynek dwurodzinny z wspólnym korytarzem. Po trzecie mam dostęp do rachunków sprzed kilku lat poprzedzających opisany fakt z których wynika jakie było zużycie energii elektrycznej. W dniu dzisiejszym otrzymałem sądowne wezwanie do zapłaty kary za nielegalny pobór energii. Proszę o spojrzenie na sprawę i czy w państwie prawa muszę uiścić kare pieniężną. 

Nielegalny pobór energii niesie ze sobą zagrożenie nałożenia wysokich kar pieniężnych. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne, w razie nielegalnego pobierania paliw lub energii przedsiębiorstwo energetyczne może pobierać od odbiorcy opłatę określoną w taryfie. Pobranie opłaty od osób trzecich nie będących odbiorcami jest możliwe gdy pobór paliw lub energii nastąpił bez zawarcia umowy. Zakład energetyczny nie może obciążyć odbiorcy karą pieniężną jeśli nielegalne pobieranie paliw lub energii wynikało z wyłącznej winy osoby trzeciej za którą odbiorca nie ponosi odpowiedzialności. Zakład energetyczny może również dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Podstawą dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych może być odpowiedzialność odszkodowawcza deliktowa bądź kontraktowa. W przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Natomiast  przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej deliktowej kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. Jednak zarówno w przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej deliktowej jak i w przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej zakład energetyczny jest zobowiązany do udowodnienia Panu winy nielegalnego poboru energii elektrycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *