porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Dział spadku bez obowiązku spłaty pozostałych spadkobierców

Dzień Dobry. Mam bardzo ważne pytanie dotyczące założenia sprawy o nabycie spadku po zmarłej mamie. W skład spadku wchodzi mieszkanie oraz las. Sprawa wygląda tak że moi rodzice już nie żyją. Mama podzieliła cały spadek na moje rodzeństwo ale tylko moja część nie została prawnie przepisana a testamentu nie pozostawiła. Sprawa o podział majątku po mojej zmarłej mamie już się odbyła, założona była przez Urząd Miasta Poznań z powodu nieopłacenia podatku. Majątek został podzielony pomiędzy siostrę, czwórkę dzieci mojego zmarłego brata oraz mnie. Wszyscy zgodzili się abym to ja przejął dany majątek Aby założyć poprawnie sprawę w sądzie mam wypełnić „Wniosek o dział spadku – zgodny” i dołączyć do wniosku akt śmierci mamy oraz odpis z księgi wieczystej. Następnie z tą dokumentacją udać się do biura podawczego. Bardzo proszę o pomoc i udzielenie porady prawnej jakie kroki podjąć, aby jak najszybciej uregulować sprawę podziału.

Sądowy dział spadku ze zgodnym planem podziału jest najlepszą formą zniesienie współwłasności nieruchomości która została nabyta w drodze dziedziczenia. Procedurę zgodnego działu spadku rozpoczyna się od złożenia w sądzie rejonowym wydziale cywilnym wniosku o zgodny dział spadku. Do wniosku o zgodny dział spadku powinien Pan dołączyć postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony powinien Pan we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. Natomiast w sytuacji gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.

W uzasadnieniu wniosku o zgodny dział spadku należy również podać przyczyny dla których pozostali spadkobiercy zgodzili się na przekazanie Panu całego spadku bez obowiązku spłaty. W uzasadnieniu wyroku z dnia 30 września 2016 r. (Sygn. akt I CSK 702/15) Sąd Najwyższy słusznie zauważył, że dokonując  działu  spadku, sąd zgodnie z  art. 688 kodeksu postępowania cywilnego stosuje odpowiednio  przepisy  dotyczące  zniesienia  współwłasności.  Rozważa  zatem sposób podziału masy spadkowej z uwzględnieniem art. 211 i art. 212 § 2 kodeksu cywilnego. W sytuacji,  w  której  wszyscy  współspadkobiercy  złożą  zgodny  wniosek  co  do sposobu  zniesienia  wspólności  majątku  spadkowego,  wydaje  postanowienie odpowiadające treści wniosku, jeżeli projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych przeprowadzenie pod tym kątem oceny wniosku  wyrażającego  oczekiwanie  przyznania  składników  majątku  spadkowego jednemu   spadkobiercy  bez  spłat  lub  dopłat  na  rzecz  innych  spadkobierców wymaga niewątpliwie zbadania  przyczyn,  z  powodu  których  aprobują  oni takie rozwiązanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *